Redelijk loon

Geschil over hoogte van het redelijke loon

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de hoogte van het redelijke loon. De consument heeft zich aangemeld voor een opleiding bij de ondernemer, maar heeft deze tussentijds beëindigd. De ondernemer heeft onvoldoende onderbouwd waaruit het redelijke loon bestaat. Daarom stelt de commissie het loon schattenderwijs vast. De klacht is gegrond. De uitspraak Behandeling […]

Lees verder