Reparatie door derden

Consument mag gebreken niet door derden laten herstellen, maar moet eerst wederpartij in de gelegenheid stellen om zelf klachten op te lossen

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 21 januari 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte motorfiets van [het merk] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 6.100,–. De levering vond plaats op of omstreeks 27 januari 2009.   De […]

Lees verder