Sanctie

In het handelen van de beklaagde is geen enkele aanleiding te vinden te veronderstellen dat de beklaagde zowel namens de verkoper als de koper handelde. Ook is niet gebleken van belangenverstrengeling.

Onderwerp van de klacht De klacht betreft de vraag of de beklaagde, middels de voor hem werkzame makelaar, als verkopend makelaar tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld jegens de klager, koper, bij de verkoop van een akkerbouwbedrijf. Standpunt van de klager In de kern komt het standpunt van de klager op het volgende neer. De klager beklaagt […]

Lees verder

Beklaagde heeft onzorgvuldig gehandeld door af te gaan op de mededeling van verkoper

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een omstreeks november 2011 tussen klager als koper en derden als verkopers totstandgekomen overeenkomst. De verkopers hebben zich daarbij verplicht tot het leveren van een woonhuis met schuur, ondergrond, tuin en verdere aanhorigheden aan de [adres] te [plaatsnaam]. De beklaagde is bij de totstandkoming van de […]

Lees verder