schade ondeugdelijk uitgevoerd

  • Home >>
  • schade ondeugdelijk uitgevoerd

Ondeugdelijke herstelwerkzaamheden

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil vloeit voort uit een op 19 april 2022 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van schadeherstelwerkzaamheden tegen een door de (verzekeraar van de) consument te betalen bedrag van € 1.646,31. In het onderhavige geschil klaagt de consument over de […]

Lees verder