Schade

Artsen hebben zorgvuldig gehandeld

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte is door de zorgaanbieder behandeld vanwege een plek op haar neus. Cliënte verwijt de arts onzorgvuldigheid, alsmede het niet serieus nemen van haar klachten. De door de arts gekozen behandeling is naar het oordeel van de commissie verdedigbaar. De klacht is ongegrond. De uitspraak in het geschil tussen [Naam] […]

Lees verder

Schadevergoeding vanwege onzorgvuldige kincorrectie en klachtbehandeling

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte is niet tevreden met het resultaat van een kincorrectie en wenst daarom een schadevergoeding. Volgens de cliënte had de zorgaanbieder de ingreep vanwege meerdere factoren niet mogen adviseren. De zorgaanbieder is van mening dat de cliënte niet-ontvankelijk is en de klachten inhoudelijk ongegrond zijn. De commissie verklaart de […]

Lees verder

Consument vraagt zich af wat de meerwaarde van een boekingskantoor is

Waar gaat de uitspraak over? De consument boekte een pakketreis voor dertien personen. De consument heeft meerdere klachten over de ondernemer. De klachten gaan in hoofdlijnen over de al dan niet verplichte PCR-test, het toezenden van de verkeerde polisvoorwaarden, het zelf moeten reserveren van stoelen en de accommodaties. De reeds aangeboden vergoeding is door de […]

Lees verder

Aansprakelijkheid schade wegens nalatigheid in werkzaamheden

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over de werkzaamheden die de advocaat heeft nagelaten te verrichten. De cliënt geeft aan wel declaraties te hebben betaald, terwijl er geen werkzaamheden zijn uitgevoerd. De cliënt wenst een schadevergoeding. De advocaat erkent fout te hebben gehandeld door een verweerschrift te laat in te dienen. De advocaat […]

Lees verder

Toepassing compensatieregeling Opel Amera

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over de terugroepactie van Opel Nederland voor consumenten die in een Opel Ampera-e rijden waarbij de accucapaciteit werd teruggebracht. De consument wilde een beroep doen op deze actie en een dagvergoeding ontvangen van de ondernemer, maar de ondernemer weigerde dit te verstrekken. De ondernemer stelt dat de […]

Lees verder

Niet gebleken dat hoofdkraan defect was

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt over een defecte hoofdkraan en de dienstverlening van de ondernemer. De consument heeft onvoldoende onderbouwd dat hij schade heeft geleden door de defecte kraan. Tevens is, mede gelet op hetgeen de ondernemer heeft verklaard, niet gebleken dat de hoofdkraan daadwerkelijk defect was. Op basis van het voornoemde […]

Lees verder
  • 14 december 2022
  • Water

Besnijdenis uitgevoerd op medische gronden, niet volgens religieuze normen

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft een niet volgens religieuze normen uitgevoerde besnijdenis. Na de ingreep bleek dat er geen volledige besnijdenis had plaatsgevonden. De zorgaanbieder stelt geen besnijdenissen op religieuze gronden te verrichten, waarbij de KNMG advies over besnijdenissen bij kinderen wordt gevolgd. Dit is tijdens de eerste afspraak ook aan de cliënt […]

Lees verder
1 2 3 10