Schade

Causaal verband tussen tekortkoming en schade niet aangetoond.

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt wordt vertegenwoordigd door zijn familie. De cliënt heeft gedurende ruime tijd gewoond op een locatie van de zorgaanbieder. De familie heeft geklaagd over meerdere onderdelen van de geleverde zorg, zoals fysieke achteruitgang, mentale achteruitgang, zoekgeraakte kleding, insluiting en communicatie. De commissie stelt vast dat de vertegenwoordigers van de […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft kaak cliënt onnodig verwijderd

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt verwijt de zorgaanbieder een medische fout te hebben gemaakt. De commissie stelt vast dat de kaakchirurg tijdens de behandeling een fout heeft gemaakt door alle elementen in de onderkaak onnodig te verwijderen. Ook is er een verband tussen de fout van de kaakchirurg en de schade die de […]

Lees verder

De door consument gehuurde fiets werd gestolen

Waar gaat de uitspraak over? De consument huurde een fiets van de ondernemer. De fiets is na de huurperiode gestolen. De ondernemer heeft de consument een boete opgelegd; de consument verlangt terugbetaling daarvan. De commissie geeft aan dat een beslissing van de commissie door de opstelling van de ondernemer overbodig is geworden. Echter, omdat de […]

Lees verder

Artsen hebben zorgvuldig gehandeld

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte is door de zorgaanbieder behandeld vanwege een plek op haar neus. Cliënte verwijt de arts onzorgvuldigheid, alsmede het niet serieus nemen van haar klachten. De door de arts gekozen behandeling is naar het oordeel van de commissie verdedigbaar. De klacht is ongegrond. De uitspraak in het geschil tussen [Naam] […]

Lees verder

Taxikosten na uitval trein worden niet vergoed

Waar gaat de uitspraak over? De consument wilde van Schiphol naar Rotterdam reizen. Door een storm (code rood) was het openbaar vervoer echter niet beschikbaar, waardoor de consument kosten heeft moeten maken. De consument verlangt vergoeding van deze kosten. De commissie is van oordeel dat de ondernemer niet aansprakelijk is voor schade als gevolg van […]

Lees verder

Reiziger betaalt te veel door technische fout systeem ondernemer

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft een reisabonnement bij de ondernemer. De consument klaagt erover dat het volle tarief wordt gerekend als hij in een ander tijdblok overstapt naar een andere vervoerder. De ondernemer schrijft dat dit een technische fout in het systeem betreft en dat deze fout binnenkort opgelost wordt. Inmiddels is […]

Lees verder

Schadevergoeding vanwege onzorgvuldige kincorrectie en klachtbehandeling

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte is niet tevreden met het resultaat van een kincorrectie en wenst daarom een schadevergoeding. Volgens de cliënte had de zorgaanbieder de ingreep vanwege meerdere factoren niet mogen adviseren. De zorgaanbieder is van mening dat de cliënte niet-ontvankelijk is en de klachten inhoudelijk ongegrond zijn. De commissie verklaart de […]

Lees verder
1 2 3 11