Schade

Geen schadevergoeding voor complicaties na ooglidcorrectie

Waar gaat de uitspraak over Cliënte heeft aan beide ogen een bovenooglidcorrectie ondergaan, waarna complicaties zijn opgetreden. Een half jaar later heeft een hersteloperatie plaatsgevonden, maar de complicaties zijn niet verdwenen en er zijn nieuwe complicaties bijgekomen. Zij wilde geen tweede hersteloperatie laten uitvoeren vanwege het gebrek aan vertrouwen in de zorgaanbieder. Zij verzoekt schadevergoeding […]

Lees verder

Slecht functioneren zorgverleners kan niet worden vastgesteld

Waar gaat de uitspraak over Cliënte is niet tevreden over de zorg die zij heeft ontvangen van zorgverleners van de zorgaanbieder. Het ging om de zorg van haar dochter. Zij stelt onder andere dat ze te weinig zorguren heeft gekregen. Verder is ze niet voldoende ontlast en heeft ze onbetaald verlof opgenomen. Ze vraagt een […]

Lees verder

Cliënte klaagt over dienstverlening advocaat bij verkoop woning

Waar gaat de uitspraak over Het geschil gaat over de dienstverlening van de advocaat bij het verkopen van het huis van de cliënte. De cliënte klaagt over het niet aanvragen van een toevoeging, het niet volgen van de gewenste strategie en het nalatig handelen door te hoge declaraties. De advocaat stelt dat de cliënte vanwege […]

Lees verder

Behandeling van cliënt aantal jaren geleden en de nare gevolgen die de cliënt daarvan nog steeds ondervindt. Geen imagoschade door toedoen zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over Bewaartermijn van dossiers op grond van het dossierbeleid van de zorgaanbieder is vijf jaar na afloop van de zorg. behandeling is meer dan vijf jaar geleden afgerond. Het dossier is inmiddels vernietigd. Gegrondheid van de klacht is daarom niet meer vast te stellen. Volledige uitspraak In het geschil tussen [Cliënt], […]

Lees verder
1 2 3 6