Schade

Consument en ondernemer maakte fouten; ernst fouten loopt echter zo ver uiteen dat schadevergoeding niet aan de orde is

Waar gaat de uitspraak over? De consument kocht een groepenkast bij de ondernemer. De consument is van mening dat de ondernemer de groepenkast intern verkeerd heeft aangesloten, waardoor de consument schade heeft opgelopen aan zijn apparatuur. De ondernemer voert aan dat de verantwoordelijkheid van de groepenkast bij de installateur ligt, nu deze stappen ter controle […]

Lees verder

Consument heeft zich niet eerst bij ondernemer gemeld

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft de boot van de consument gerepareerd. De consument is van mening dat de ondernemer de reparatie niet goed heeft uitgevoerd, waardoor nieuwe schade is ontstaan. De ondernemer voert aan dat niet is voldaan aan de vereisten om de schade door een derde te mogen laten herstellen, zoals […]

Lees verder

Ondernemer dient schade aan gevelstenen te herstellen. Metselwerk niet van te voren geïnspecteerd.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over het vernieuwen van dakbedekking, waarbij gevelstenen beschadigd zijn en los zijn gekomen. De ondernemer heeft aansprakelijkheid afgewezen, omdat volgens hem onduidelijk is wat de oorzaak van de beschadiging aan de gevelstenen en het voegwerk is geweest. De oorzaak van de schade ligt volgens de deskundige in […]

Lees verder

De consument klaagt over gebrekkige kwaliteit van de vloerdelen, terwijl de ondernemer erop wijst dat de vloerdelen door de consument niet conform de handleiding zijn gelegd

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil betreft de installatie van een PVC-laminaatvloer geleverd door de ondernemer. De consument beweert dat de vloer van slechte kwaliteit was op het moment van installatie, met krakende geluiden en beschadigingen. De ondernemer stelt dat de consument de vloer niet volgens de handleiding heeft gelegd en de verkeerde ondervloer […]

Lees verder

Administratieve fout bij tweede betalingsregeling

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft een betalingsregeling getroffen met de ondernemer. De consument is het niet eens met de ingangsdatum van de getroffen regeling. De consument heeft met de ondernemer gebeld over een nieuwe betalingsregeling met een ingangsdatum die de consument beter bevalt. De consument kreeg echter een brief waaruit blijkt dat […]

Lees verder

Consument slaagt niet in leveren van bewijs van afwijzing vergoeding door luchtvaartmaatschappij

Waar gaat de uitspraak over? De terugvlucht werd geannuleerd. De vraag die partijen verdeeld houdt is of ondernemer dan wel de luchtvaartmaatschappij de gemaakte extra kosten door de annulering van de vlucht moet vergoeden aan de consument. De commissie heeft bij tussenbeslissing besloten dat de consument de ondernemer kan aanspreken indien de consument ten aanzien […]

Lees verder
  • 4 september 2023
  • Reizen

Terugkomende schade grindvloer rechtvaardigt partiële ontbinding

Waar gaat de uitspraak over? Eerder heeft de voorzitter van de commissie een voorbeslissing genomen, waarbij de consument ontvankelijk werd verklaard in zijn klacht. De consument klaagt over terugkerende schade aan de bij de ondernemer gekochte grindvloer. De overeenkomst wordt deels door de commissie ontbonden. De uitspraak is ten dele gegrond. De uitspraak Behandeling van […]

Lees verder

Geschil tussen consument en tegelzetbedrijf over vloerverwarming en uitvoering werkzaamheden

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de uitvoering van overeengekomen werkzaamheden, waarbij de consument een bedrag van €500 niet heeft betaald en dit bij de commissie heeft gedeponeerd. De consument beklaagt zich over de slordige en gemakzuchtige aanleg van een gedeelte van de leidingen van de vloerverwarming, die zichtbaar over de vloer lopen. […]

Lees verder
  • 11 augustus 2023
  • Afbouw
1 2 3 12