Schade

Besnijdenis uitgevoerd op medische gronden, niet volgens religieuze normen

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft een niet volgens religieuze normen uitgevoerde besnijdenis. Na de ingreep bleek dat er geen volledige besnijdenis had plaatsgevonden. De zorgaanbieder stelt geen besnijdenissen op religieuze gronden te verrichten, waarbij de KNMG advies over besnijdenissen bij kinderen wordt gevolgd. Dit is tijdens de eerste afspraak ook aan de cliënt […]

Lees verder

Waarschuwingsbrief omtrent grensoverschrijdend gedrag moet uit dossier verwijderd worden

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt woont op een beschermd wonen locatie van de zorgaanbieder. Cliënt is op die locatie in een worsteling met een andere bewoner terechtgekomen. Hierop is de cliënt mondeling en schriftelijk gewaarschuwd dat soortgelijk grensoverschrijdend gedrag kan leiden tot opzegging van de behandelingsovereenkomst. De cliënt vindt deze waarschuwingsbrief onterecht, omdat hij […]

Lees verder

Gevolgen medicijnverslaving niet aan zorgaanbieder te wijten

Waar gaat de uitspraak over? De zorgaanbieder heeft ruim twee jaar onafgebroken het medicijn oxazepam tegelijk met het medicijn fluvoxamine voorgeschreven. Dit heeft geleid tot een medicijnverslaving met geestelijke en lichamelijke afhankelijkheid, wat voor de cliënt ernstige gevolgen heeft gehad op fysiek, sociaal en financieel vlak. Volgens de zorgaanbieder was de cliënt was in de […]

Lees verder

Beschadiging montuur geen fout van ondernemer

Waar gaat de uitspraak over? Bij het plaatsen van nieuwe brillenglazen is het montuur ernstig beschadigd. De consument was vervolgens niet tevreden met de nieuwe brillenglazen die in een eigen montuur zijn gezet. Volgens de ondernemer betrof het oude monturen die niet bij de ondernemer zijn aangeschaft. De consument wilde per se geen nieuw montuur […]

Lees verder

Geen schadevergoeding voor complicaties na ooglidcorrectie

Waar gaat de uitspraak over Cliënte heeft aan beide ogen een bovenooglidcorrectie ondergaan, waarna complicaties zijn opgetreden. Een half jaar later heeft een hersteloperatie plaatsgevonden, maar de complicaties zijn niet verdwenen en er zijn nieuwe complicaties bijgekomen. Zij wilde geen tweede hersteloperatie laten uitvoeren vanwege het gebrek aan vertrouwen in de zorgaanbieder. Zij verzoekt schadevergoeding […]

Lees verder

Slecht functioneren zorgverleners kan niet worden vastgesteld

Waar gaat de uitspraak over Cliënte is niet tevreden over de zorg die zij heeft ontvangen van zorgverleners van de zorgaanbieder. Het ging om de zorg van haar dochter. Zij stelt onder andere dat ze te weinig zorguren heeft gekregen. Verder is ze niet voldoende ontlast en heeft ze onbetaald verlof opgenomen. Ze vraagt een […]

Lees verder
1 2 3 8