Schadevergoeding product/dienst

  • Home >>
  • Schadevergoeding product/dienst

Klacht over gebrekkige accu onvoldoende geobjectiveerd

Waar gaat de uitspraak over? In het onderhavige geschil klaagt de consument over de (laad-) capaciteit en het verbruik van zijn hybride auto. Het in de verkoopbrochure vermelde verbruik wordt in de praktijk bij lange na niet gehaald en de actieradius en capaciteit zijn in de praktijk lager dan de normen die het merk hanteert. […]

Lees verder

Lekkages en tochtproblemen het gevolg van de door ondernemer uitgevoerde werkzaamheden?

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en plaatsen van een dakkapel bij de consument. De consument stelt dat na het plaatsen van de dakkapel lekkages en tochtproblemen zijn ontstaan. Er zijn meerdere reparaties uitgevoerd door […]

Lees verder

Ondernemer schiet tekort in levering betonvloer en gebruikt verkeerde afdekmaterialen

Waar gaat de uitspraak over De consument heeft de ondernemer de opdracht gegeven zijn huis te verbouwen. Onderdeel hiervan was een betonvloer, maar vlak voor de oplevering bleek de vloer beschadigd te zijn. De vloer is toen gerepareerd, maar tijdens het impregneren zijn de reparaties weer kapotgegaan. De ondernemer zei dat met regelmatig schoonmaken de […]

Lees verder

Zorgaanbieder had cliënt beter moeten informeren over mogelijke complicaties en soorten fillers

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft een behandeling ondergaan aan haar gezicht bij de zorgaanbieder, hierbij zijn de fillers volgens de cliënt asymmetrisch geplaatst en is er te veel filler geïnjecteerd. De effecten hiervan zijn heel zichtbaar, pijnlijk en zullen pas over jaren verdwenen zijn. De klachtenprocedure duurde ook heel lang. De cliënt […]

Lees verder

Chirurg had cliënte een borstlift moeten aanbevelen

Waar gaat de uitspraak over De cliënte heeft een borstvergroting gehad zonder borstlift, omdat dit door de chirurg werd afgeraden. Het resultaat van de operatie was niet goed en er zijn twee vervolgoperaties uitgevoerd door de chirurg en één hersteloperatie door een andere zorgaanbieder. De cliënte eist een schadevergoeding. De zorgaanbieder stelt dat de chirurg […]

Lees verder

Tegenvallend resultaat borstoperatie is mening van cliënte, maar geen feit

Waar gaat de uitspraak over De cliënte is ontevreden over het resultaat van haar borstoperatie en stelt hier lichamelijke en geestelijke klachten aan over te hebben gehouden. Volgens de cliënte zijn de tepels verkeerd geplaatst, zijn de borsten ongelijk van grootte en zijn er pijnlijke littekens ontstaan. Daarnaast wilde de kliniek de cliënte niet verder […]

Lees verder
1 2 3 5