Schadevergoeding product/dienst

 • Home >>
 • Schadevergoeding product/dienst

Ondernemer moet alsnog kosteloos passende collectoren leveren

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de vraag of een lekkage aan de zonnecollectoren het gevolg is geweest van een verkeerde installatie. De ondernemer heeft de oude zonnecollector, van de consument, vervangen door twee nieuwe collectoren. De consument heeft vier jaar later geconstateerd dat de nieuwe collectoren vorstschade hebben. De ondernemer heeft toegegeven […]

Lees verder

Ondernemer toerekenbaar tekortgeschoten in nakoming van gemaakte afspraken

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot de aanleg van de tuin (inclusief het aanbrengen van drie steens hoge muren ten behoeve van de plantenbakken) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs. De consument geeft aan […]

Lees verder
 • 7 november 2022
 • Groen

Schuttingdelen ondeugdelijk bevestigd door ondernemer

Waar gaat de uitspraak over? Partijen zijn het niet eens over de kwaliteit en montage van de geleverde schuttingdelen. De consument meent recht te hebben op kosteloze vervanging aangezien na een maand er zich al gebreken voordeden. De schade is ontstaan door ondeugdelijke montage van de schermen, door deze te monteren aan de composiet planken […]

Lees verder
 • 7 november 2022
 • Groen

Lekkages en tochtproblemen het gevolg van de door ondernemer uitgevoerde werkzaamheden?

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en plaatsen van een dakkapel bij de consument. De consument stelt dat na het plaatsen van de dakkapel lekkages en tochtproblemen zijn ontstaan. Er zijn meerdere reparaties uitgevoerd door […]

Lees verder

Gebreken aan (werkzaamheden in) aangelegde tuin niet vast te stellen

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil vloeit voort uit een gesloten overeenkomst tussen partijen op basis van de offerte van de ondernemer, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het aanleggen van een tuin, tegen betaling door de consument. De consument stelt dat de aangebrachte fundering voor de tuinmuur is gaan verzakken. Hierdoor is […]

Lees verder
 • 20 mei 2022
 • Groen

Gazon ondeugdelijk aangelegd, overeenkomst ontbonden

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de kwaliteit van het uitgevoerde renovatie- en onderhoudswerk aan de tuin van de consument (in hoofdzaak het gazon). De klachten van de consument betreffen de hoeveelheid geleverde materialen, de gemaakte uren, de gehanteerde prijzen, de kwaliteit van de kapschuur en van het straatwerk, en de kwaliteit van […]

Lees verder
 • 2 mei 2022
 • Groen

Ondernemer aansprakelijk voor kwaliteit gebruikte materialen

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft afgesproken dat de ondernemer schuttingen zou plaatsen bij de consument en de buren. De communicatie verliep slecht, de ondernemer kwam niet op gemaakte afspraken opdagen of reageerde niet. Na de uiteindelijke afronding stonden de drie schuttingen wankel en scheef. Een poort werd verkeerd geplaatst. De consument verlangt […]

Lees verder
 • 2 mei 2022
 • Groen

Restitutie na tijdelijke sluiting sportschool

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft gesteld dat de ondernemer niet heeft nagelaten om volgens afspraak de weken, waarin de sportschool gesloten was als gevolg van de coronamaatregelen en de consument geen gebruik kon maken van haar abonnement, aan haar abonnement toe te voegen. De ondernemer heeft die stellingen niet weersproken nu hij […]

Lees verder