Schadevergoeding

Cliënt heeft recht op materiële en immateriële schade

Waar gaat de uitspraak over? Vader van klaagster, cliënt, heeft niet de zorg ontvangen waartoe de zorgaanbieder zich contractueel heeft verplicht. Klaagster verlangd compensatie van de geleden materiële en immateriële schade. Zorgaanbieder heeft deze klachten erkend, maar kan de schade niet vaststellen. De commissie oordeelt dat de zorgaanbieder niet heeft gehandeld volgens de professionele standaard. […]

Lees verder

Ondernemer moet eerst op de hoogte worden gebracht voordat consument verdere stappen onderneemt

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil vloeit voort uit een overeenkomst tussen partijen, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot de verkoop en levering van een auto, tegen (inruil en bij-)betaling door de consument. De consument is van mening dat de ingeruilde auto een ondeugdelijk product is. Hij verlangt van de ondernemer volledige vergoeding […]

Lees verder

Zorgaanbieder moet schade door medewerkster aan vloer cliënt vergoeden

Waar gaat de uitspraak over? Medewerkster van zorgaanbieder heeft tijdens haar werkzaamheden bij cliënte een emmer water laten vallen op de laminaatvloer die daardoor is beschadigd. Zorgaanbieder stelt dat de emmer is gevallen omdat het handvat niet vastzat. Ook indien er geen sprake is van een defect van het handvat, meent de zorgaanbieder dat de […]

Lees verder

Compensatie voor consument na onderbrekingen in de levering van koude

Waar gaat de uitspraak over? De consument is verplicht koeling af te nemen bij de leverancier voor warmte/koude. De koeling heeft lange tijd niet gewerkt. De consument heeft hierover een klacht ingediend. Hier is een reactie op gekomen: een vergoeding van 35 euro. De consument is van mening dat deze vergoeding niet in verhouding staat […]

Lees verder

Indirecte schade uitgesloten in algemene voorwaarden

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over nummerbehoud bij overstap van een nieuwe overeenkomst. Het nummerbehoud is niet goed gegaan, waardoor de consument schade lijdt. Hij wenst hiervoor een schadevergoeding. De ondernemer betwist dat de consument schade heeft geleden. Volgens de commissie is het niet aan de ondernemer te wijten dat het nummerbehoud […]

Lees verder

Overeenkomst wordt gedeeltelijk ontbonden door beschadiging aan boedel

Waar gaat de uitspraak over? Het overgrote deel van de boedel van de consument is tijdens een internationale verhuizing verloren gegaan doordat de container waarin de boedel zat is omgevallen. De consument vindt het niet meer dan redelijk dat de helft van het betaalde totaalbedrag wordt gecompenseerd. Er bestaat bij de ondernemer bereidheid om voor […]

Lees verder

Overlijden na medicatiefout. Zorgaanbieder erkent fout en aansprakelijkheid. Hoogte schadevergoeding.

Waar gaat de uitspraak over? Zus van klager is komen te overlijden na een medicatiefout. Volgens de zorgaanbieder is de medicatiefout als een fout erkend en aansprakelijkheid aanvaard. Commissie stelt een schadevergoeding vast. De uitspraak in het geschil tussen [Naam] wonende te [woonplaats] en Stichting Gelre Ziekenhuizen, gevestigd te Apeldoorn (hierna te noemen: de zorgaanbieder). […]

Lees verder

Onbetaalde verlofdag wegens administratieve fout provider wordt (deels) vergoed

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat erover dat de consument extra vrij heeft moeten nemen van zijn werk, omwille van een administratieve fout van de provider bij de overstap naar een nieuw contract. De consument wenst hiervoor een schadevergoeding. De ondernemer betwist dat de consument daadwerkelijk deze schade heeft geleden. Volgens de ondernemer […]

Lees verder
1 2 3 23