Schadevergoeding

Door toedoen van de ondernemer heeft vervuiling van de vloer plaatsgevonden. Dat nadien ook vervuiling heeft plaatsgevonden door bewonersgedrag doet hier niet aan af.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 10 september 2008 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen stukadoorswerkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.809,– inclusief 6% BTW. De consument heeft een bedrag van € 2.809,– niet betaald en bij de […]

Lees verder

Ondernemer heeft de trapleuning beschadigd en dient de schade dan ook te vergoeden.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een omstreeks medio december 2006 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst.   De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.492,40, een en ander conform offerte d.d. 8 december 2006. De oplevering van de overeengekomen werkzaamheden vond […]

Lees verder
1 19 20 21