Schadevergoeding

Geschil over coatingvloer; financiële tegemoetkoming toegekend aan consument

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft een coatingvloer waarover de consument ontevreden is vanwege zichtbare gebreken en het ontbreken van dilatatienaden. De ondernemer betwist de klachten en geeft aan dat de vloer volgens hun werkwijze is aangebracht. De commissie heeft het rapport van de deskundige, die concludeerde dat de werkzaamheden niet volgens de […]

Lees verder

Schade aan auto door snee in verfemmer moet worden vergoed

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft bij de ondernemer verfbussen gekocht die bij thuiskomst niet goed gesloten bleken te zijn, waardoor de kofferbak van de auto onder de verf zat. Volgens de consument heeft een medewerker van de vestiging aangegeven dat dit niet had mogen gebeuren en dat ondernemer hiervoor aansprakelijk en verzekerd […]

Lees verder

Er mag van een kelderkast verwacht worden dat er goederen in opgeslagen kunnen worden; ondernemer veroordeeld tot herstel

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een aannemingsovereenkomst. Ondernemer heeft een huis opgeleverd en onderdeel van dat huis is een ingebouwde kelderkast. Consument stelt dat de kelderkast niet naar behoren is, omdat er schimmel omheen zit. De schimmel maakt dat er geen goederen in de kast kunnen worden opgeborgen, omdat deze […]

Lees verder

Geen schriftelijke afspraak, geen (extra) vergoeding voor consument bij herstructurering recreatiepark

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft een geschil voorgelegd aan de commissie met betrekking tot de beëindiging van een overeenkomst voor een vaste staanplaats en de in verband daarmee gevorderde schadevergoeding. Volgens de consument had hij bij de aankoop van de staanplaats en stacaravan mondeling afgesproken met de vorige eigenaar dat hij bij […]

Lees verder

Aanbieder doet redelijke voorstellen om prijsstijging voor consument te beperken; klacht consument ongegrond

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een private leaseovereenkomst tussen consument en aanbieder. Drie maanden na het sluiten van de overeenkomst geeft aanbieder aan dat de maandtermijnen ongeveer € 100,– duurder zouden worden dan afgesproken. Consument is het hier niet mee eens en wil schadevergoeding. Aanbieder stelt dat hij consument herhaaldelijk […]

Lees verder

Onverzekerd pakket betekend geen aanspraak op schadevergoeding

Waar gaat de uitspraak over? Consument heeft een pakket met de verzendservice van ondernemer verstuurd. Dit pakket is met schade aangekomen bij de derde partij. De schade is € 150,– en deze wil de consument van de ondernemer terugkrijgen. Ondernemer geeft aan dat consument het pakket zonder verzekering heeft opgestuurd en daarmee zelf het risico […]

Lees verder
  • 6 april 2023
  • Post

Consument levert geen documenten aan, klacht wordt ongegrond verklaard.

Waar gaat de uitspraak over? Voor dit geschil is een Tussen Advies op 12 februari 2023 gegeven. Daarin werd consument verzocht documenten aan te leveren die haar identiteit bevestigen. Dan pas zou de commissie over het geschil kunnen oordelen. In dit Bindend Advies blijkt dat consument de opgevraagde documenten niet heeft aangeleverd. Consument geeft aan […]

Lees verder
  • 6 april 2023
  • Post