Schikking ter zitting

Schikking ter zitting

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat erover dat de ondernemer de betaald niet borg terugbetaalt en extra schadevergoeding heeft gevraagd van de consument. De consument betwist deze schade en stelt zelf dat er gebreken aan het vakantiehuisje zaten. De ondernemer stelt dat de groep bij verstrek zeven natte matrassen hebben achtergelaten. De ondernemer […]

Lees verder

annuleringskosten

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op annuleringskosten. De consument heeft een bedrag van € 1374,38 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. Beoordeling van het geschil De commissie heeft het volgende overwogen. Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen alsnog overeenstemming bereikt over de wijze waarop het geschil opgelost zal worden. Dit betekent […]

Lees verder

Facturen voor verbruik water

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de door ondernemer aan de consument in rekening gebrachte bedragen voor het verbruik van water. De consument heeft op 15 mei 2017 zijn klacht voor de eerste maal kenbaar gemaakt. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De ondernemer […]

Lees verder
  • 28 februari 2019
  • Water

schikking ter zitting

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een in februari 2017 tussen partijen tot stand gekomen lesovereenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verzorgen van een rijopleiding tegen een door de consument te betalen prijs van € 1.725,–. De overeenkomst is in de loop van 2017 uitgevoerd. De consument heeft in […]

Lees verder