Schikking ter zitting

Consument betaalt €1.100 voor tuinaanleg na overeenstemming met ondernemer

Waar gaat de uitspraak de over? De consument heeft een geschil met de ondernemer over een tuinaanlegovereenkomst, waarbij de consument €1.381,09 onbetaald heeft gelaten en een meerwerkfactuur niet heeft voldaan. De consument betoogt dat de ondernemer onvoldoende inzicht heeft gegeven in de kosten en te veel arbeid en meerkosten heeft berekend. Tijdens de zitting hebben […]

Lees verder
  • 28 augustus 2023
  • Groen

Schikking ter zitting bereikt over schade na schoonheidsbehandeling

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over de schade die de consument heeft geleden door een schoonheidsbehandeling (coaguleren: het weghalen van kleine, goedaardige huidoneffenheden). Daarbij is een brandwond ontstaan. Om de gevolgen voor de consument te verlichten zijn twee hersteloperaties uitgevoerd door medisch specialisten. Partijen hebben tijdens de mondelinge behandeling overeenstemming bereikt over […]

Lees verder

Partijen zijn een schikking overeengekomen met betrekking tot de BSO-plaatsen van de kinderen van consument.

Waar gaat de uitspraak over? In dit geschil hebben partijen inmiddels overeenstemming bereikt over de wijze van oplossing van het geschil. In een schikking wordt vastgesteld welke dagen er een BSO plaats voor de kinderen van de consument is en/of zal komen. De commissie hoeft de zaak daarom niet meer inhoudelijk te beoordelen. Volledige uitspraak […]

Lees verder

Cliënte ontvangt geen zorg meer van medewerkster na verstoorde verstandverhouding

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte heeft zich bij zorgaanbieder beklaagd over het gedrag van medewerkster van zorgaanbieder. Er is een verstoorde verstandverhouding tussen cliënte en betreffende medewerkster, maar medewerkster wordt nog 3 à 4 keer per maand ingezet voor zorgverlening aan cliënte. Cliënte wil geen zorg meer ontvangen van betreffende medewerkster. Zorgaanbieder stelt dat […]

Lees verder

Benadeling cliënt door sluiting locatie en onjuist verloop interne behandeling van klacht

Waar gaat de uitspraak over? Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen alsnog overeenstemming bereikt over de wijze waarop het geschil opgelost zou worden. Zorgaanbieder erkent op twee punten fouten te hebben gemaakt. Cliënt is ten eerste benadeeld door de sluiting van de locatie door de zorgaanbieder en ten tweede erkent de zorgaanbieder dat de interne […]

Lees verder

Schikking ter zitting

Waar gaat de uitspraak over? De advocaat wenst betaling van de declaraties, ten hoogte van € 17.415,02. De cliënt geeft aan niet tevreden te zijn met de dienstverlening van de advocaat. De cliënt wil dat de advocaat de extra gemaakte kosten vergoedt, die hij heeft gemaakt omdat de advocaat met de werkzaamheden is gestaakt. Tijdens […]

Lees verder

Orthopedische schoenzolen moesten na een half jaar vervangen worden

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte heeft orthopedische schoenzolen door de zorgaanbieder laten aanmeten. De cliënte had pijnklachten, waardoor zij na een half jaar nieuwe zolen heeft laten aanmeten. Cliënte vindt het oneerlijk dat zij de tweede factuur ook moet betalen. De ondernemer schrijft dat er zes maanden garantie gegeven wordt op de pasvorm […]

Lees verder

De partijen zijn tot een schikking gekomen

Waar gaat de uitspraak over? Partijen zijn tijdens de behandeling met elkaar tot een schikking gekomen. Zorgaanbieder maakt oprechte excuses voor de tekortkomingen. Er zijn geen aanwijzingen dat cliënt onvoldoende persoonlijke verzorging of onvoldoende eten en drinken heeft gekregen. Daarnaast zien partijen ervan af om verdere discussie te voeren over de causaliteit tussen de tekortkomingen […]

Lees verder

Partijen schikken tijdens de digitale mondelinge behandeling

Waar ging de uitspraak over? Ter zitting hebben partijen overeenstemming bereikt over het oplossen van het geschil. Daarom heeft de commissie het geschil niet inhoudelijk behandeld. Wel heeft de commissie de door partijen gemaakte afspraken in het bindend advies vastgelegd, zodat hier niet vanaf geweken kan worden. De uitspraak Behandeling van het geschil Partijen zijn […]

Lees verder

Schikking ter zitting

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat erover dat de ondernemer de betaald niet borg terugbetaalt en extra schadevergoeding heeft gevraagd van de consument. De consument betwist deze schade en stelt zelf dat er gebreken aan het vakantiehuisje zaten. De ondernemer stelt dat de groep bij verstrek zeven natte matrassen hebben achtergelaten. De ondernemer […]

Lees verder