Schikking

Schikking na mondelinge behandeling

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte was bij de zorgaanbieder onder behandeling voor het leren omgaan met Autisme Spectrum Stoornissen en traumaverwerking. De cliënte verwijt de zorgaanbieder vooral dat haar behandeling zonder overleg is beëindigd. Tijdens de zitting hebben partijen een schikking bereikt. De inhoud daarvan is in de uitspraak vastgelegd. De uitspraak in […]

Lees verder

Ondernemer moet handelen conform schikkingsvoorstel

Waar gaat de uitspraak over? De consument kocht een wasmachine van de ondernemer. De wasmachine voldoet niet aan de verwachtingen van de consument. De ondernemer heeft een schikkingsvoorstel gedaan. De commissie verplicht de ondernemer te handelen overeenkomstig het eerder gedane aanbod. Het aanbod is gedaan nadat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt, zodat […]

Lees verder

Tussenbeslissing ter uitvoering van schikking

Waar gaat de uitspraak over? Ter zitting hebben partijen geschikt. De consument zal de smartphone kosteloos bij de ondernemer afhalen. Als een en ander naar tevredenheid is, zullen partijen de commissie berichten dat de zaak wordt ingetrokken. De commissie houdt de beslissing aan. De uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een […]

Lees verder

Ondernemer moet zich houden aan vaststellingsovereenkomst

Waar gaat de uitspraak over? De consument is van mening dat de ondernemer de tussen hen tot stand gekomen schikking niet nakomt. Er werd een gecorrigeerde eindafrekening gestuurd, welke vervolgens door de ondernemer is ingetrokken. De ondernemer is van mening dat de gecorrigeerde eindafrekening door dwaling tot stand is gekomen  en daardoor niet bindend is. […]

Lees verder
  • 16 maart 2023
  • Water

Ondernemer moet schikking alsnog nakomen

Waar gaat de uitspraak over? De consument volgde rijlessen bij de ondernemer. De ondernemer heeft zich verplicht om rijlessen, een tussentijdse toets en het praktijkexamen voor de consument te verzorgen. Uit de stukken blijft dat de consument en de ondernemer eerder hebben geschikt. De ondernemer is de schikking echter niet nagekomen. De commissie oordeelt dat […]

Lees verder

De ondernemer heeft zijn excuses aangeboden voor zijn gemaakte fout. De consument had hier positief moeten reageren in plaats van het geschil, dat er in feite niet meer was, te handhaven.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de vraag of de ondernemer verder de consument kan/mag weigeren te vervoeren.   De consument heeft gedurende de jaren 2004, 2005 en 2006 de klachten voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De […]

Lees verder