schriftelijke informatie

Tekortschieten zorgplicht door niet volgen meldcode en nalaten juist informeren ouders over voorval dochter

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de vraag of de ondernemer juist gehandeld heeft ten aanzien van het volgen van de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling, het bijhouden van het kinddossier en het ondernemen van actie na een val van de dochter van consumenten. De commissie oordeelt dat voordat een melding mag worden […]

Lees verder