Staking

Rondje om de kerk; geen beroep op de algemene voorwaarden.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vraag of de ondernemer terecht een beroep doet op de algemene voorwaarden.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument is van oordeel dat aan de ondernemer niet toekomt een beroep op zijn algemene voorwaarden die […]

Lees verder

Staking in busvervoer; ondernemer dient vergoeding te betalen voor de periode dat consument het abonnement niet kon gebruiken

Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Er dient een vergoeding althans tegemoetkoming in de schade te worden gegeven in verband met de stakingen in het streekbusvervoer in mei en juni 2008. De vrij-reizenkaarten/vouchers zijn van geen waarde.   De consument verlangt schadevergoeding.   Standpunt van de ondernemer […]

Lees verder