Switchprocedure

B ‘con issues kunnen niet aan de consument worden tegengeworpen

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de door de ondernemer op de eindnota aangehouden meterstand van de elektriciteitsmeter en het daarop gebaseerde in rekening gebrachte elektriciteitsverbruik.   De consument heeft op 26 januari 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in […]

Lees verder

Switchstanden bij overstap niet gelijk; vorige leverancier heeft bij de eindafrekening meer energie in rekening gebracht dan feitelijk is geleverd; consument moet zich wenden tot vorige leverancier.

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de jaarafrekening gas en elektriciteit 2009.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De weigering van de ondernemer, zelfs na herhaald telefoon- en mailcontact en aangetekende brief om in te gaan op verzoek tot correctie […]

Lees verder

Onterechte switch, geen rechtsgrond voor levering stroom en gas. Heeft bij consument geleid tot gezondheidsklachten, recht op vergoeding.

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op onterechte aanmelding en onterechte elektriciteitrekeningen.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Hoge rekeningen, na een onrechtmatige overstap naar [naam leverancier] en afrekeningen na herleid verbruik. Dit is inmiddels ongedaan gemaakt. [naam netbeheerder] heeft hierin […]

Lees verder

Onjuiste meteraflezing door de consument; tijdig door consument kenbaar gemaakt aan ondernemer; geen aanspraak op consument

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de op de eindafrekening van 24 juli 2008 aangehouden meterstand van de gasmeter van de consument.     De consument heeft op 5 augustus 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Ter […]

Lees verder

Consument niet gebonden aan marktafspraken

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de eindnota van 13 november 2008 van de vorige leverancier van de ondernemer waarbij aan de consument een bedrag ter grootte van € 2.297,65 in rekening is gebracht.   De consument heeft op 13 november 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument […]

Lees verder

B’con Issue, ondernemer kan niet verwijzen naar nieuwe leverancier

Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument is in maart 2006 overgestapt naar een andere leverancier. De ondernemer is niet langs geweest om meters op te nemen en heeft een schatting gedaan voor de eindafrekening. De ondernemer stelt: 75170 en 20209. Dit moet zijn: 73236 en […]

Lees verder