Switchprocedure

Marktafspraken geen werking voor consument

Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De commissie verwijst naar de weergave van het standpunt van de consument in het tussenadvies. De consument heeft nog eens aangegeven dat hij wel binnen 5 werkdagen de meterstand heeft doorgegeven, zij het dat door overmacht (er was nog geen nieuwe […]

Lees verder

Switch; klacht ongegrond; verwijzing naar nieuwe leverancier

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de eindafrekening met betrekking tot de levering van gas. De consument heeft de klacht op 27 mei 2005 voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument heeft in verband met een switch naar een nieuwe gasleverancier […]

Lees verder

B’con Issue, ondernemer kan niet verwijzen naar nieuwe leverancier

Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument is in maart 2006 overgestapt naar een andere leverancier. De ondernemer is niet langs geweest om meters op te nemen en heeft een schatting gedaan voor de eindafrekening. De ondernemer stelt: 75170 en 20209. Dit moet zijn: 73236 en […]

Lees verder

Switchprocedure en geschatte eindstand; toelaatbaar systeem

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de gevolgen van de volgens de consument te hoog vastgestelde switchstand. De consument heeft in april 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Ik ben in februari 2006 overgestapt naar een andere gasleverancier. Ik […]

Lees verder

Consument niet gebonden aan afspraken ondernemers (B’con issues)

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft correctie op de eindafrekening met betrekking tot de levering van elektriciteit. De consument heeft in februari 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Hij is in februari 2008 over gestapt naar de ondernemer 2. […]

Lees verder

Schadevergoeding onterechte switch

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de beëindiging van de overeenkomst strekkende tot de levering van gas en elektriciteit. De consument heeft op 28 juli 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Het contract met de ondernemer is beëindigd door […]

Lees verder

Drie ondernemers; onjuiste meterstanden; afspraken B’con Issues

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit te hoog gehanteerde en bij de consument in rekening gebrachte (switch)standen per 12 juni 2008 voor de levering van gas en elektriciteit door de ondernemer 1. De consument heeft de klacht in september 2008 voorgelegd aan de ondernemer 1. Standpunt van de consument Het standpunt van […]

Lees verder

Contractuele relatie partijen los van afspraken ondernemers

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een ongevraagd uitgevoerde switch en de ongedaanmaking daarvan. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt als volgt. De consument stelt, dat hij plotseling is geconfronteerd met een eindafrekening van de ondernemer. Hij stelt, dat hij nimmer de tussen partijen bestaande overeenkomst heeft opgezegd en dat […]

Lees verder