Tarief

Consument kan zich niet beroepen op termijn indienen tariefswijziging, alleen oudercommissie kan dit

Waar gaat de uitspraak over Volgens de consument heeft de ondernemer voor de jaren 2019 en 2020 een tariefswijziging doorgevoerd, zonder dat hij daarvoor op tijd een adviesaanvraag aan de oudercommissie heeft gedaan. Volgens de algemene voorwaarden moet een tariefswijziging voor 1 september van ieder kalenderjaar aan de oudercommissie worden voorgelegd. De consument stelt dat […]

Lees verder

Onderscheid door ondernemer bij compensatie boven-fiscaal tarief in strijd met redelijkheid en billijkheid

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over het handelen van de ondernemer in verband met de sluiting van een kinderopvanggelegenheid wegens ziekte van de gastouder tijdens de corona periode. Hij klaagt onder andere over het niet krijgen van compensatie boven-fiscaal tarief, het doorberekenen van de gastouder, het niet regelen van noodopvang en het […]

Lees verder

Consument klaagt over handelen van ondernemer betreft sluiting kinderopvang bij gastouder tijdens coronacrisis

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over het handelen van de ondernemer in verband met de sluiting van een kinderopvanggelegenheid wegens ziekte van de gastouder tijdens de coronacrisis. De klachten van de consument gaan onder andere over de sluiting, het regelen van vervangende noodopvang, het doorbetalen van de rekeningen, het in rekening brengen […]

Lees verder

Geen sprake van evident onredelijke tarieven bij tariefsverhoging

Waar gaat de uitspraak over De consument is het niet eens met de tariefsverhoging voor de levering van warmte. Daarnaast vindt de consument de kosten voor de huur van de afleverset en het bedrag voor vastrecht koude veel te hoog. Hij stelt dat de tarieven niet worden onderbouwd door de ondernemer. De ondernemer stelt dat […]

Lees verder

Verhoging van uurtarief met terugwerkende kracht

Waar gaat de uitspraak over Prijsverhoging met terugwerkende kracht is in strijd met algemene voorwaarden. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Het geschil betreft de verhoging van het basisuurtarief over het jaar 2019 die de ondernemer gedeeltelijk met terugwerkende kracht aan de consument in rekening heeft […]

Lees verder

Tuin- en bestratingswerkzaamheden behoren tot één opdracht, afgesproken korting op uurloon moet worden toegepast

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer heeft zich verplicht tot verschillende tuin-, bestratings- en overige werkzaamheden. Voor deze werkzaamheden is door de consument een korting op het uurloon afgesproken. In 2018 is de ondernemer begonnen met de werkzaamheden en in 2019 was hij klaar. De ondernemer stelt dat de consument de werkzaamheden in verschillende […]

Lees verder
  • 18 oktober 2019
  • Groen

Ondernemer heeft vrijheid om zelf te bepalen welk elektratarief hij toepast. Het tarief kan en mag worden samengesteld uit andere factoren.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de afrekening d.d.19 juli 2005 inzake elektraverbruik ten bedrage van € 854,– in totaal.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer berekent een zeer afwijkend tarief per kWh, namelijk € 0,35 in plaats van het […]

Lees verder

Ondernemer in beginsel recht op navordering toeristenbelasting wegens onjuiste opgave consument van aantal slaapplaatsen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de naheffing van toeristenbelasting.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument huurt sinds een aantal jaren een seizoenplaats bij de ondernemer. Op 20 juni 2006 heeft de ondernemer de consument een rekening gestuurd ad € 45,– wegens naheffing […]

Lees verder

De commissie acht rekening waterverbruik redelijk; de ondernemer heeft hierin de calamiteit (waterlekkage) meegenomen

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een rekening voor waterverbruik.   Feiten   Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende weersproken -voor zover thans van belang- het volgende vast: a. Op 17 augustus 2011 heeft de ondernemer aan de consument een factuur voor water en elektra toegezonden, met een verbruik aan water […]

Lees verder

Geen aanmerkelijke prijsverhoging.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de door de ondernemer voor 2009/2010 berekende prijs.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft de volgende klachten naar aanleiding van de rekening voor 2009/2010: 1. De ondernemer past naast de Recron-voorwaarden voor vaste plaatsen Aanvullende […]

Lees verder