Tariefbepalingen

Consument ontvangt geen compensatie in eindafrekening discussie

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil draait om de eindafrekening voor elektriciteit en gas waarbij de consument hogere tarieven op de factuur aantrof dan het geldende prijsplafond. De consument eiste terugbetaling van het teveel gefactureerde bedrag, maar de ondernemer betoogde dat het prijsplafond niet van toepassing was vanwege de teruglevering van elektriciteit. Uit coulance […]

Lees verder

Ondernemer handelt in overeenstemming met tarievenregeling

Waar gaat de uitspraak over? De consument maakt bezwaar dat de ondernemer jaarlijks achtmaal vastrecht in rekening brengt ten behoeve van de infrastructuur om het water te kunnen leveren naar het complex van de consument waarin zich acht appartementen bevinden, terwijl er maar één aansluiting is. De consument stelt dat de ondernemer slechts eenmaal vastrecht […]

Lees verder
  • 24 april 2023
  • Water

Invoering vastrecht en nieuwe tariefstructuur drinkwatertarieven zijn in dit geval niet discriminerend.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft afschaffing van de alleenstaandenkorting en invoering vastrecht bij niet bemeterde woningen. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Mijn huis heeft op eigen verzoek geen watermeter in verband met privacy. Tot 2019 kreeg ik een alleenstaandenkorting op mijn waterrekening. Bovendien zijn […]

Lees verder
  • 24 februari 2019
  • Water

Er mag geen prijsdifferentiatie/prijsdiscriminatie voor bewoners/verbruikers in het complex ter zake van tarifering voor zowel warmte als koude zijn.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarafrekeningen van de ondernemer over 2015 tot en met 2017, meer in het bijzonder over het volgens de consument onterechte onderscheid (prijsdiscriminatie) voor het vastrecht koude dat de ondernemer hanteert voor huurders en kopers (zoals de consument) in het wooncomplex. De consument heeft haar klacht voor het […]

Lees verder

In beginsel hanteert de commissie als hoofdregel bij het capaciteitstarief dat de consument verantwoordelijk is voor de omvang van de aansluiting en het eventuele aanpassen daarvan.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het capaciteitstarief bij waterlevering.   De consument heeft de klacht tijdig aan de ondernemer voorgelegd. Standpunt van de consument De consument stelt in hoofdzaak dat de ondernemer bij de invoering van het capaciteitstarief in 2006 onjuist heeft gehandeld, destijds is het capaciteitstarief ten onrechte in verband gebracht met […]

Lees verder
  • 7 september 2018
  • Water

Capaciteitstarief: hoofdregel is dat de consument verantwoordelijk is voor de omvang van de aansluiting en het eventuele aanpassen daarvan. Ondernemer heeft consumenten destijds voldoende geïnformeerd

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het capaciteitstarief bij waterlevering.   De consument heeft de klacht tijdig aan de ondernemer voorgelegd. Standpunt van de consument De consument stelt in hoofdzaak dat de ondernemer bij de invoering van het capaciteitstarief in 2006 onjuist heeft gehandeld, destijds is het capaciteitstarief ten onrechte in verband gebracht met […]

Lees verder
  • 1 augustus 2018
  • Water

De commissie is niet bevoegd te beslissen over de hoogte van de in rekening gebrachte tarieven of kosten in zijn algemeenheid. De commissie heeft daarin slechts een marginale beoordelingsruimte.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de door de ondernemer aan de consument in rekening gebrachte kosten voor het verplaatsen van een watermeter.   De consument heeft op 15 augustus 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument […]

Lees verder
  • 3 juli 2018
  • Water

Consument gebruikt geen gas meer; voor het weghalen van de gasaansluiting moet de consument kosten betalen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het aanhouden van een gasaansluiting. De consument heeft de klacht tijdig aan de ondernemer voorgelegd. Standpunt van de consument De consument stelt in hoofdzaak dat hij geen gas wenst te gebruiken. De enige manier om van gasverbruik af te zien blijkt te zijn, dat de aansluiting wordt weggehaald. […]

Lees verder

Consument gebruikt geen gas meer. Consument heeft opdracht aan de ondernemer gegeven om de gasmeter te verwijderen. Consument moet de kosten betalen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kosten van het verwijderen van de gasmeter. De consument heeft op 12 maart 2015 de klacht bij de ondernemer aangekaart. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument heeft de gasmeter laten verwijderen omdat hij geen gas meer verbruikt. […]

Lees verder
1 2 3 6