Tariefbepalingen

Consument gebruikt geen gas meer en wil dat de gasmeter wordt verwijderd. Daaraan zijn kosten verbonden die de consument moet betalen.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de aansluiting op gas. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Sinds 13 januari 2012 gebruiken wij geen gas meer en is er ook geen gascontract bij [naam energieleverancier]. Op 23 januari 2012 heb ik via aansluiting.nl aanvraag gedaan […]

Lees verder

Het vastleggen en opleggen van boete bij het voor de derde keer achtereen het niet doorgeven van de meterstand, is geen grondslag in de tarievenregeling. Een boetebeding geldt alleen in een aantal limitiatieve gevallen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de in rekening gebrachte boete wegens het niet opgeven van de meterstanden. De consument heeft een bedrag van € 112,50 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument maakt bezwaar tegen de opgelegde […]

Lees verder
  • 10 januari 2018
  • Water

Factuurbedrag voor verwijderen van gasaansluiting; ondernemer moet haar afnemers non-discriminatoir behandelen en hanteert daardoor een standaard tarief voor het wegnemen van de meters.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het factuurbedrag voor het verwijderen van de gasaansluiting. De consument heeft op 11 december 2014 de klacht bij de ondernemer aangekaart. De consument heeft het onbetaald gelaten bedrag van € 182,79 bij de commissie in depot gestort. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in […]

Lees verder

Kosten van een nieuwe aansluiting van een watermeter, bij zowel de bouwaansluiting als de nieuwe aansluiting wordt telkens gewerkt met standaardtarieven.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een vordering van de ondernemer op de consument ad € 609,50 ter zake van de kosten van een nieuwe aansluiting van een watermeter op 2 juli 2013. De consument stelt dat de klacht op 16 september 2013 is ontstaan en dat hij deze op dezelfde datum schriftelijk aan […]

Lees verder
  • 20 augustus 2014
  • Water

Creditnota gericht aan ondernemer; een te hoog in rekening gebracht capaciteitstarief door de netbeheerder is middels een interne creditnota aan ondernemer verrekend; ondernemer verantwoordelijk.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de door de netbeheerder gecorrigeerd capaciteitstarief voor elektriciteit, hetgeen aan de ondernemer middels een creditnota zou zijn verrekend zonder doorbetaling aan de consument.   De consument heeft op 3 december 2012 de klacht bij de ondernemer aangekaart.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in […]

Lees verder

Voormalige drukkerij beschikte over een grote capaciteitstarief; gevolgen invoering capaciteistarief voor rekening consument.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de afrekening voor elektra op basis van aansluitwaarde vanaf 2009 voor [adres consument].   De consument heeft de klacht op 5 oktober 2012 voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 1 april 2007 heeft de consument zijn drukkerij […]

Lees verder

Consument heeft niet geinformeerd over welke capaciteitstarief hij beschikte; dat dient in dit geval voor zijn rekening te blijven.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de toepassing van het capaciteitstarief voor elektriciteit.   De consument heeft de klacht op 23 januari 2013 voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In het voorjaar van 2012 kreeg de consument in de gaten dat […]

Lees verder

Voormalige boerderij beschikte over krachtstroom; consument heeft nagelaten informatie in te winnen, voor eigen risico.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de afrekening voor elektra op basis van de aansluitwaarde vanaf 2009 met betrekking tot [het adres consument].   De consument stelt dat de klacht op 19 november 2012 is ontstaan en hij heeft de klacht op dezelfde datum schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het […]

Lees verder

Wijziging kostenstructuur voor gebruik van gas; consument is gewezen op de mogelijkheid om meter te vervangen; geen sprake van onverschuldigde betaling.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de afrekeningmethode voor het verbruik van gas.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft in 2005 de manier van afrekenen veranderd door de meter te belasten in plaats van het doorgevoerde gas. Ik […]

Lees verder