Tariefbepalingen

Graaddagenmethode ondernemer rekening houden met vakantieperiode

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de jaarafrekening over het jaar 2007.   De consument heeft een bedrag van € 743,03 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft in april 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in […]

Lees verder

Graaddagenmethode – 2

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de jaarafrekeningen 2008-2010 voor door de ondernemer aan de consument geleverde warmte.   De consument heeft op 13 mei 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Als gevolg van verschillende […]

Lees verder

NMDA-principe wordt toegepast voor de berekening van de aansluitbijdrage, het vastrecht en de warmteprijs .

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de levering van stadsverwarming.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Er wordt mij onterecht een tarief voor warmte in rekening inclusief warmtapwater (SVWinTW tarief). De ondernemer draagt op geen enkele wijze toe aan het […]

Lees verder

Capaciteitstarief is een ministeriele regeling afwijking hiervan is niet toegestaan door ondernemer

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft invoering van het capaciteitstarief voor elektriciteit.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De invoering van capaciteitstarief veroorzaakt voor mij een absurde kostenverhoging, namelijk van € 229,– naar € 833,– per jaar. Dit kan voorkomen worden door […]

Lees verder

Tarief overeenkomstig Tariefadvies – 2

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de levering van stadsverwarming.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij zijn woonachtig in een nieuwbouwwijk ([wijknaam]) in [plaatsnaam]. Onze straat (en huis) is in februari 2008 opgeleverd. Onze wijk is verplicht aangesloten op […]

Lees verder

Calorische waarde – 2

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de (on)juistheid van de jaarnota 2007 in verband met de verhoging van het feitelijk gemeten gasverbruik van 1.185 m3 met 25 m3 in verband met de correctie van de calorische waarde.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. […]

Lees verder

Calorische waarde – 3

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de door de ondernemer aan de consument in rekening gebrachte bedragen voor de levering van gas.   De consument heeft een bedrag van € 1.811,45 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 21 april 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt […]

Lees verder

Bruikbare maatstaf; de graaddagenmethode is een algemeen aanvaard systeem om achteraf het warmteverbruik vast te stellen dat niet correct door de meter is geregistreerd.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de door de consument ontvangen jaarafrekeningen voor geleverde warmte over de jaren 2004 tot en met 2007.   De consument heeft op 25 juni 2008 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als […]

Lees verder

Bekendmaking voor inwerkintreding strijdig met algemene voorwaarden

Behandeling van het geschil   De Geschillencommissie Energie en Water (verder te noemen: de commissie) heeft bij tussenadvies d.d. 29 november 2010 de eindbeslissing aangehouden. De inhoud van dit tussenadvies moet als hier ingevoegd worden beschouwd.   De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken, waaronder een brief van de ondernemer d.d. 27 januari […]

Lees verder