Tariefbepalingen

Bekendmaking algemene bewoordingen in dagblad onvoldoende

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft een door de ondernemer ingevoerde tariefswijziging voor de levering van drinkwater.   De consument heeft op 20 december 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft het tarief […]

Lees verder
 • 6 januari 2013
 • Water

Achteraf teveel berekend

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het gedurende 15 jaren in rekening gebrachte tarief voor het verbruik van water. De consument heeft een bedrag van ƒ 213,70 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Ik kom van oorsprong uit de […]

Lees verder
 • 29 december 2012
 • Water

Oppervlaktetarief; ondernemer is toegestaan om bij onbemeterde adressen het oppervlakte tarief in rekening te brengen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarnota van 27 februari 2006, waarop een bedrag wegens verbruikt water van € 524,32 in rekening wordt gebracht. De consument heeft in februari 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Op 14 juni […]

Lees verder
 • 29 december 2012
 • Water

Precariorechten zijn bedrijfskosten en mogen worden doorberekend

Onderwerp van het geschil Het gaat in dit geschil om de vraag of de ondernemer de aan hem opgelegde precariorechten mag doorberekenen via de aan de consument gezonden factuur voor waterlevering. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Op de door mij ontvangen nota van de ondernemer staat […]

Lees verder
 • 29 december 2012
 • Water

Voorwaarden drinkwater. Vastrecht voor brandblusvoorziening

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarafrekening van het waterverbruik over het jaar 2000. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument heeft zijn klacht omstandig toegelicht met uitgebreide correspondentie die hij met de ondernemer en de gemeente ### heeft gevoerd. In hoofdzaak is zijn […]

Lees verder
 • 29 december 2012
 • Water

Tarief bij waterverbruik; raadsbesluit/algemene voorwaarden

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het niet naar beneden bijstellen van het door de consument te betalen voorschotbedrag voor de levering van water, alsmede het niet restitueren van het teveel betaalde bedrag. De consument heeft op 9 oktober 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de […]

Lees verder
 • 29 december 2012
 • Water

VVE contractspartij inzake vastrecht. Elk appartement is ‘perceel’

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op het verschuldigde vastrecht in een appartementengebouw. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak. De VVE heeft één wateraansluiting en één centrale watermeter. De levering van drinkwater aan de bewoners vindt plaats door middel van een hydrofoor die eigendom is van de […]

Lees verder
 • 29 december 2012
 • Water

Gehanteerde oppervlaktemaatstaf voor appartementencomplex is niet redelijk

Beoordeling van het geschil De commissie heeft het volgende overwogen. In haar tussenadvies d.d. 22 november 2000 overwoog de commissie onder meer dat tussen partijen een overeenkomst betreffende waterleverantie gesloten is, waarop de (standaard) Algemene Voorwaarden (AV) van toepassing zijn. Omdat het haar niet duidelijk was hoe de omvang van de leverantie werd vastgesteld, hield […]

Lees verder
 • 29 december 2012
 • Water
1 4 5 6