Taxatie

Commissie treedt niet in de uitkomst van de taxatie

Waar gaat de uitspraak over? In zaak 140008/176466 was de klager niet tevreden over een taxatie die de makelaar van een aantal bedrijfspanden voor hem had uitgevoerd. Volgens klager leverde de makelaar een ‘inferieur en dubieus taxatierapport’. De panden werden in 2014 al veel hoger getaxeerd, na de taxatie van de makelaar (mei 2019) heeft […]

Lees verder

Consument vindt taxatie te laag en wil nota niet voldoen

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over de taxatie die de ondernemer voor zijn woning heeft gedaan, deze taxatie is te laag. De consument heeft de woning door iemand anders opnieuw laten taxeren, waarbij een hoger bedrag uitkwam. De ondernemer maakt daarom volgens de consument onterecht aanspraak op betaling van de factuur. De […]

Lees verder

In taxatierapport wordt niet gemotiveerd waarom gedane investeringen niet tot meerwaarde pand leiden. Klacht gedeeltelijke gegrond.

Onderwerp van het geschil Het geschil ziet op de door het bedrijf verrichte taxatie van het bedrijfspand van de ondernemer. Het taxatierapport is op 23 oktober 2012 gedateerd en aan de ondernemer toegezonden.   Het bedrijf heeft aan de ondernemer een courtagenota d.d. 23 oktober 2012 toegezonden voor een totaal bedrag van € 4.991,25, inclusief BTW.   De ondernemer heeft […]

Lees verder