Taxatie

Consument vindt taxatie te laag en wil nota niet voldoen

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over de taxatie die de ondernemer voor zijn woning heeft gedaan, deze taxatie is te laag. De consument heeft de woning door iemand anders opnieuw laten taxeren, waarbij een hoger bedrag uitkwam. De ondernemer maakt daarom volgens de consument onterecht aanspraak op betaling van de factuur. De […]

Lees verder

In taxatierapport wordt niet gemotiveerd waarom gedane investeringen niet tot meerwaarde pand leiden. Klacht gedeeltelijke gegrond.

Onderwerp van het geschil Het geschil ziet op de door het bedrijf verrichte taxatie van het bedrijfspand van de ondernemer. Het taxatierapport is op 23 oktober 2012 gedateerd en aan de ondernemer toegezonden.   Het bedrijf heeft aan de ondernemer een courtagenota d.d. 23 oktober 2012 toegezonden voor een totaal bedrag van € 4.991,25, inclusief BTW.   De ondernemer heeft […]

Lees verder