Taxatierapport

Lage waardering van woning betekent niet meteen ondeskundige taxatie

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer klaagt over het taxatierapport. De appartementen en woningen zijn ondeskundig getaxeerd, deze zijn namelijk te laat gewaardeerd. Daarnaast wil de makelaar geen uitleg over de waardering geven. De ondernemer wil de door de makelaar in rekening gebrachte factuur van € 12.281,50 terugbetaald krijgen. De makelaar betwist de verwijten […]

Lees verder

Taxatie kan slechts marginaal worden getoetst.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een door de ondernemer verrichte taxatie.   De consument heeft een bedrag van € 505,16 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft in juli 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als […]

Lees verder

Het taxatierapport bevat de onderbouwing die verwacht mag worden. Consument stelt slechts zijn lekenoordeel tegenover het professionele oordeel van de makelaar.

Onderwerp van het geschil De consument klaagt over wanprestatie bij uitvoering van de opdracht tot taxatie van de woning. De consument heeft een bedrag van € 740,78,– niet betaald en in depot gestort onder de commissie.                   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Het taxatierapport dat door […]

Lees verder

De ondernemer heeft niet duidelijk kunnen maken waarom het pand niet meer waard was dan de getaxeerde bedragen. Tegen deze achtergrond was het taxatierapport praktisch waardeloos.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de uitvoering van een taxatie. De consument heeft in september 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De ondernemer heeft een door mij aan te kopen appartement getaxeerd. Deze taxatie bevatte een aantal fouten […]

Lees verder

Dat in andere taxatierapporten tot hogere taxatiewaardes is gekomen maakt taxatierapport niet onjuist. Taxatierapport is voldoen onderbouwd.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de gang van zaken rond het door de ondernemer ten behoeve van de consument opgestelde taxatierapport d.d. 27 januari 2006. De consument heeft op 23 februari 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. […]

Lees verder

Commissie kan taxatie slechts marginaal toetsen

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de tussen partijen tot stand gekomen Opdracht tot waardebepaling betreffende de woning van de consument d.d. 15 december 2009. De ondernemer heeft aan de consument een factuur gezonden voor een bedrag van € 617,61, inclusief BTW. De taxatieverklaring dateert van 23 december 2009 voor een bedrag van € 520.000,–.   De consument heeft een […]

Lees verder

Als makelaar niet gekwalificeerd was om het winkelgedeelte van het complex te taxeren, had hij de opdracht moeten terug. Taxatierapport nu onbruikbaar.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een taxatie.   De consument heeft een bedrag van € 195,16 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft in november 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik ben […]

Lees verder