Tekortkoming in de uitvoering opdracht

  • Home >>
  • Tekortkoming in de uitvoering opdracht

Gebreken in schilderwerk en onvoldoende herstel aangeboden door ondernemer.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over een overeenkomst van aanneming van buitenschilderwerk. Het geleverde schilderwerk is, na herstelwerkzaamheden, ondeugdelijk volgens de consument. De ondernemer heeft, toen hij op de hoogte was van de klacht, de kwaliteit van het werk onvoldoende geïnspecteerd en heeft geen plan voor deugdelijk herstel aangeboden. De deskundige van […]

Lees verder

Bod op huis te laat door tekortkoming makelaar

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt erover dat de makelaar een bod niet voor de sluitingstijd heeft ingestuurd, omdat het bod naar een verkeerd e-mailadres is verstuurd. De consument meent dat haar belangen hierdoor zijn geschaad. Uit de overgelegde e-mails blijkt dat de makelaar wel denkt dat het bod is meegenomen in de […]

Lees verder

advocaat kan zich terugtrekken nu hij en cliënt verschillen over de haalbaarheid van de zaak en manier waarop de procedure moet worden voortgezet.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat. Standpunt van de cliënt Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie naar de overgelegde stukken en in het bijzonder naar het vragenformulier van 4 november 2016. Het standpunt van de cliënt luidt in hoofdzaak als volgt. De cliënt […]

Lees verder

Advocaat kan niet worden verweten dat hij zijn eigen koers heeft gevaren, gezien de (moreel/ethisch) juiste afwegingen

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van dienstverlening door de advocaat in de door de cliënt aan de advocaat verstrekte opdracht inzake het verkrijgen van informatie over de studies van de thans meerderjarige kinderen van de cliënt. De cliënt heeft op 14 januari 2014 de klacht voorgelegd aan de advocaat. Standpunt van […]

Lees verder

Door het stellen van termijnen heeft advocaat bij cliënte verwachting gewekt dat hij, zoals hij had aangekondigd, ha het uitblijven van een reactie van de wederpartij rechtsmaatregelen zou treffen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de hoogte van de (onbetaalde) declaraties die de advocaat voor zijn dienstverlening in rekening heeft gebracht.   De cliënte heeft een bedrag van € 2.224,25 overeenkomstig het reglement van de commissie in depot gestort.   Standpunt van de cliënte   Het standpunt van de cliënte, zoals toegelicht ter […]

Lees verder

Advocaat dient onvolledig beroepsschrift in, beroepsfout.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening ter zake van de aanvraag van bijzondere bijstand bij de gemeente Utrecht.   Standpunt van de cliënt   Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie naar de overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting.   In de kern komt de klacht […]

Lees verder