Tekortkoming in de uitvoering opdracht

  • Home >>
  • Tekortkoming in de uitvoering opdracht

Te laat op zitting, procesvoorbereiding verdient geen schoonheidsprijs maar moderatie al plaatsgevonden, dus niet conclusie dat advocaat niet goed heeft gehandeld.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van dienstverlening van de advocaat ter zake van zijn bijstand aan de cliënt inzake een burengeschil en de door de cliënt gevorderde schadevergoeding.   De cliënt heeft een bedrag van € 1.038,76 niet aan de advocaat voldaan. Dit bedrag is overeenkomstig het Reglement van de commissie in […]

Lees verder

Advocaat heeft correct gehandeld. Cliënt is zelf op eigen gezag en uit eigen wil akkoord gegaan met schikking ter voorkoming van een hoger beroep.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van dienstverlening van de advocaat ter zake van haar bijstand aan de cliënt in een alimentatieprocedure en de door de cliënt gevorderde schadevergoeding.   Standpunt van de cliënt   Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt […]

Lees verder

Communicatie van advocaat naar cliënte verdient geen schoonheidsprijs, maar dit kan niet leiden tot de conclusie dat advocaat niet goed heeft gehandeld.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in de opdrachtbevestiging van 2 september 2008, waarbij partijen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, onderwerpen aan arbitrage door de Geschillencommissie Advocatuur (hierna […]

Lees verder

Geen adequate behandeling in gratieverzoek

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van dienstverlening van de advocaat ter zake een gratieverzoek en de door de cliënt gevorderde schadevergoeding.   Standpunt van de cliënt   Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt zijn klacht op het volgende neer.   […]

Lees verder

Voor aanvang van procedure stond vast dat er geen geschil was

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van dienstverlening van de advocaat en de (hoogte van de) onbetaalde declaratie.   De cliënte heeft zijn deel van de declaratie niet aan de advocaat voldaan. Het openstaande bedrag van € 739,56 is overeenkomstig het Reglement van de commissie in depot gestort.   Standpunt van de advocaat […]

Lees verder

Inspanningsverplichting, geen resultaat verplichting

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat ter zake van zijn bijstand bij de beëindiging van het dienstverband van de cliënt.   De cliënt heeft op 6 juli 2011 de klacht voorgelegd aan de advocaat.   Standpunt cliënt   Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie naar de […]

Lees verder

Procedure overbodig: advocaat tekort geschoten

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van dienstverlening van de advocaat in het kader van een procedure tot wijziging van een omgangsregeling, de declaraties die de advocaat daarvoor in rekening heeft gebracht en de door de cliënte gevorderde schadevergoeding.   De cliënte heeft een deel van deze declaraties niet aan de advocaat […]

Lees verder

Onnodig ophouden afwikkeling boedelscheiding

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van dienstverlening van de advocaat ter zake een echtscheidingsprocedure, de declaraties die de advocaat daarvoor in rekening heeft gebracht en de door de cliënte gevorderde schadevergoeding.   De cliënte heeft een deel van deze declaraties niet aan de advocaat voldaan. Het openstaande bedrag van € 315,19 is […]

Lees verder

Advocaat heeft onjuiste rechtsingang gekozen

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van dienstverlening van de advocaat ter zake een procedure tegen [de gemeente] en de door de cliënte gevorderde schadevergoeding.   De cliënte heeft een bedrag bij de advocaat in depot gestort van € 750,–.   Standpunt van de cliënte   Voor het standpunt van de cliënte verwijst […]

Lees verder