Tekortkoming in de uitvoering opdracht

  • Home >>
  • Tekortkoming in de uitvoering opdracht

Onnodig ophouden afwikkeling boedelscheiding

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van dienstverlening van de advocaat ter zake een echtscheidingsprocedure, de declaraties die de advocaat daarvoor in rekening heeft gebracht en de door de cliënte gevorderde schadevergoeding.   De cliënte heeft een deel van deze declaraties niet aan de advocaat voldaan. Het openstaande bedrag van € 315,19 is […]

Lees verder

Advocaat heeft onjuiste rechtsingang gekozen

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van dienstverlening van de advocaat ter zake een procedure tegen [de gemeente] en de door de cliënte gevorderde schadevergoeding.   De cliënte heeft een bedrag bij de advocaat in depot gestort van € 750,–.   Standpunt van de cliënte   Voor het standpunt van de cliënte verwijst […]

Lees verder