tekortschieten zorgplicht

Tekortschieten zorgplicht door niet volgen meldcode en nalaten juist informeren ouders over voorval dochter

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de vraag of de ondernemer juist gehandeld heeft ten aanzien van het volgen van de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling, het bijhouden van het kinddossier en het ondernemen van actie na een val van de dochter van consumenten. De commissie oordeelt dat voordat een melding mag worden […]

Lees verder

Klacht over kwaliteit zorgverlening deels gegrond

Waar gaat de uitspraak over? Vader van klaagster is woonachtig geweest bij zorgaanbieder. Klaagster is meerdere malen in gesprek gegaan met zorgaanbieder over onder andere onvoldoende hygiëne, gebrekkige communicatie vanuit de zorgaanbieder, uitvoerende zorg en diverse incidenten. De gesprekken hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. Klaagster heeft formeel een klacht ingediend bij de zorgaanbieder. Klaagster […]

Lees verder