Toestemming

Zorgaanbieder vroeg, zonder toestemming, aanvraag Wmo-indicatie aan

Waar gaat de uitspraak over? In dit geschil is eerder een tussenadvies uitgebracht. In het tussenadvies heeft de commissie de zorgaanbieder opgedragen het dossier van cliënte te verstrekken, nadat daartoe een verzoek is gedaan door cliënte. De commissie verklaart de cliënte ontvankelijk in haar klacht, omdat de cliënte haar dochter tijdens de procedure alsnog heeft […]

Lees verder

Inzage in medisch dossier terecht geweigerd door zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over? De broer van klager is onder behandeling geweest van de zorgaanbieder vanwege slokdarmkanker. Klager verlangt inzage in het medisch dossier van zijn broer. De zorgaanbieder heeft laten weten dat het niet is toegestaan om gegevens te delen, omdat gegevens uit het medisch dossier vallen onder het beroepsgeheim. Met de zorgaanbieder […]

Lees verder