Totstandkoming overeenkomst

Bij sluiten opvangovereenkomst gastouderbureau consument akkoord met hoogte bureaukosten en boetebepaling

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over de vraag of de ondernemer, het gastouderbureau, zorgvuldig heeft gehandeld in de communicatie met de consument, bij het factureren van bureaukosten en het opleggen van een boete. Er zijn overeenkomsten gesloten tussen de consument, de ondernemer en de gastouder. De gastouder is in deze procedure geen […]

Lees verder

Bij aanvang opvangovereenkomst in afwijking van contract overeengekomen dat ruiluren ook in vakantieweken kunnen worden ingezet

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft een wijziging van het beleid van de ondernemer ten aanzien van de door consument opgebouwde ruiluren. Tussen partijen kan als vaststaand worden aangenomen dat de consument bij de ondernemer over het kalenderjaar 2021 een tegoed aan ruiluren heeft opgebouwd. De consument heeft een 40-weken pakket heeft en daarin […]

Lees verder

Geen overeenkomst tot stand gekomen na aanvaarding te lage offerte

Waar gaat de uitspraak over De consument heeft de ondernemer gevraagd hoeveel een pakketreis naar Nieuw-Zeeland kost. De ondernemer heeft daarop een offerte gestuurd, welke de consument heeft aanvaard. De consument heeft laten weten dat de offerte “al zo goedkoop leek.” Acht dagen later heeft de ondernemer laten weten dat de offerte niet klopte en […]

Lees verder
  • 30 augustus 2022
  • Reizen

Consument heeft contract niet getekend en niet bij ondernemer ingeleverd, geen rechtsgeldige overeenkomst

Waar gaat de uitspraak over Vanwege onenigheid tussen de consument en de ondernemer heeft de consument voorafgaand aan de opvang mondeling aangegeven van de opvang af te zien. Zij had al een factuur vooruitbetaald, maar wil dit bedrag terugkrijgen aangezien er nog niet was gestart met de opvang. Daarnaast heeft zij de overeenkomst niet getekend […]

Lees verder

Bedenktermijn van 14 dagen gaat pas lopen nadat de consument daadwerkelijk van de dienst(en) van de ondernemer gebruik heeft kunnen maken.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft opzegging van de tussen partijen gesloten overeenkomst inzake een combinatiepakket van televisie, internet en telefoon. De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 723,17 heeft de consument bij de commissie gedeponeerd. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in […]

Lees verder

Bij contracten gesloten voor bepaalde tijd (hier 12 maanden) en voor een vaste prijs, is de ondernemer niet gerechtigd de tarieven tussentijds te wijzigen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een internet aansluiting. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. In december 2017 heb ik een abonnement voor internet afgesloten voor een jaar en voor € 22,– per maand. Op 24 mei 2018 kreeg ik per mail bericht dat het abonnementsgeld […]

Lees verder

Bedenktermijn bij koop op afstand gaat pas in nadat de hardware door de consument is ontvangen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft beëindiging van een tussen partijen gesloten overeenkomst en restitutie van in elk geval een deel van het betaalde. Een bedrag van € 75,– heeft de consument bij de commissie gedeponeerd. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. In december 2016 heb […]

Lees verder

Aan consument is toegezegd dat oplevering zou plaatsvinden rond 1 juni. 12 juni kan niet als zodanig worden aangemerkt.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een alles-in-1-abonnement. De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 91,29 heeft de consument bij de commissie gedeponeerd. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. In het kader van een wervende reclame heb ik besloten […]

Lees verder

Waarde telefoontoestel maakt deel uit van overeenkomst wat niet bij de consument bekend was bij het sluiten van de overeenkomst

De nadere behandeling van het geschil Op 18 januari 2017 heeft de Geschillencommissie (hierna: de commissie) in deze zaak beslist in een tussenadvies, waarvan de inhoud hieronder is ingelast. Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de gedeeltelijke vernietiging van vier door partijen gesloten telecommunicatie-overeenkomsten waarbij door de ondernemer een toestel aan de consument ter […]

Lees verder