Tuchtcommissie Vastgoedprofessionals

  • Home >>
  • Tuchtcommissie Vastgoedprofessionals

Beklaagde trad niet op als makelaar tegenover klaagster; klaagster niet-ontvankelijk

Waar gaat de uitspraak over? Klaagster klaagt over de handelwijze van de beklaagde. Het betreft de taxatie van de grondprijs. De commissie verklaart de klaagster niet-ontvankelijk in haar klacht, omdat de beklaagde niet als makelaar (vastgoedprofessional) is opgetreden tegenover de klaagster. De uitspraak Behandeling van het geschil De commissie heeft de behandeling van het geschil […]

Lees verder
  • 21 september 2023

Klager wordt door commissie ontvankelijk verklaard inzake tuchtklacht

Waar gaat de uitspraak over? Het betreft een voorbeslissing. De beklaagde heeft aangevoerd dat de klager niet ontvangen kan worden in de klacht in verband met een overschrijding van fatale termijnen. De commissie heeft de klager ontvankelijk verklaard, omdat er volgens de commissie – gelet op de wijziging in de klachtenprocedure – geen sprake van […]

Lees verder
  • 24 juli 2023