Uitvoering behandelingsovereenkomst

  • Home >>
  • Uitvoering behandelingsovereenkomst

Zorgaanbieder gezien ziektebeeld en wijze behandeling cliënte niet tekortgeschoten in zorgverlening

Waar gaat de uitspraak over? Klaagster heeft het idee dat zorgaanbieder de doodsoorzaak van cliënte heeft gebagatelliseerd. Klaagster vraagt zich af waarom de zorgaanbieder niet heeft geacteerd toen bij cliënte de eerste klachten zichtbaar waren. Zorgaanbieder stelt dat het moeilijk vast te stellen is, door dementie en diabetes van cliënte, wat er bij haar klachten […]

Lees verder

Diagnose Behandel Combinaties voor één behandeling op twee verschillende data aangemaakt

Waar gaat de uitspraak over Eind 2019 heeft de zorgaanbieder een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) aangemaakt, waarna zij dit ook begin 2020 heeft gedaan. Deze twee DBC’s zijn in één operatie uitgevoerd. Door het op verschillende data invoeren van de DBC’s (gelegen in verschillende jaren) moet de klager twee keer zijn eigen risico vergoeden. Hij […]

Lees verder

Vakkundig specialist moet afzien van behandeling wanneer gewenste resultaat niet kan worden bereikt

Waar gaat de uitspraak over De consument wil een nabehandeling microblading voor haar wenkbrauwen, waarover zij zich laat informeren door de ondernemer. Na de behandeling ontstaat tussen partijen discussie over het resultaat en wat de consument op basis van de – vooraf gegeven – informatie mocht verwachten. De ondernemer voert aan dat zij enkel minimale […]

Lees verder

Consument niet tevreden over cryolipolyse behandeling

Waar gaat de uitspraak over De consument heeft een aantal cryolipolyse behandelingen ondergaan bij de ondernemer. Na afloop van de tweede sessie is onduidelijkheid ontstaan over de betaling. Aan de consument is verzocht om € 300,– te betalen, terwijl bij de behandeling blaartjes zijn ontstaan en de consument van mening is dat de eerder betaalde […]

Lees verder

Gezien de eerdere nalatigheid bij de uitvoering van de ADL-zorg wordt de zorgaanbieder verplicht de communicatie zo in te richten dat het voor de gemachtigde van de cliënt inzichtelijk wordt welke ADL taken dagelijks zijn uitgevoerd

In het geschil tussen   [Cliënt], wonende te [plaats], gemachtigde: [naam], en Domus Magnus BV, gevestigd te Haarlem, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting […]

Lees verder

De zorgaanbieder heeft met “keukentafellijstjes” de voorwaarden opgesteld waaronder de zorgverlening van de echtgenoot van klaagster zou worden uitgevoerd. Klager heeft zich daaraan ook gebonden door de zorgverleningsovereenkomst niet op te zeggen. De zorgaanbieder heeft aannemelijk gemaakt dat zij niet zo maar een bepaalde medewerker kon vervangen

In het geschil tussen [Klaagster], wonende te [plaats], en Stichting Buurtzorg Nederland, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het […]

Lees verder