Uitvoering overeenkomst

Melding peuterjuf bij Veilig Thuis te vroeg gedaan.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de melding bij Veilig Thuis. Naar de mening van de consument heeft de peuterjuf een melding gedaan bij Veilig Thuis aangaande de dochter van de consument en heeft daarbij niet professioneel gehandeld. De consument verlangt een rectificatie van de melding aan Veilig Thuis. De peuterjuf heeft bij […]

Lees verder

Uurtarief ondernemer hoger dan maximale vergoeding uurtarief door overheid in Coronatijd. Nu ondernemer geen prestatie heeft geleverd, kan hij geen aanspraak maken op prestatie van consument tot betaling van vergoeding boven het maximale uurtarief voor kinderopvangtoeslag.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de vergoeding van het verschil tussen het uurtarief van de ondernemer en het maximale uurtarief vergoed door de Belastingdienst (kinderopvangtoeslag) gedurende de tweede en derde periode van sluiting van de kinderopvanglocatie van de ondernemer wegens de Coronamaatregelen. De ondernemer heeft het bedrag boven het maximumuurtarief tijdens de […]

Lees verder

Recht op terugbetaling van niet gebruikte strippenkaarturen gezien de feitelijke omstandigheden

Waar gaat de uitspraak over? De klacht van consument gaat over het beleid dat ondernemer hanteert bij een BSO-contract waarbij een ‘Strippenkaart’ wordt afgenomen. Deze kaart geeft recht op in te zetten uren waarvan de kosten zijn opgenomen in het maandtarief. Het was echter volgens de consument zelden mogelijk om deze strippenkaart in te zetten […]

Lees verder

Ondernemer heeft consument niet juist geinformeerd over de mogelijkheden.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 1 september 2017 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en monteren van een (terras) overkapping tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.582,– De overeenkomst is uitgevoerd op 14 september 2017. Standpunt van […]

Lees verder

ondernemer is als vakman verantwoordelijk voor maatvoering lamellen. Hij had zelf moeten gaan meten of uitleg moeten geven aan consument over maatvoering bij de bestelling

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 3 maart 2015 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van verticale lamellen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.000,–. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 20 maart 2015. Vervolgens […]

Lees verder

De consument heeft zelf een verkeerde maat opgegeven bij bestelling

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 11 februari 2014 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een rolgordijn, [merknaam, [naam type] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.150,–. De consument heeft op 11 maart 2014 de […]

Lees verder

Geen causaal verband tussen verdoeken van zonnescherm in 2009 en stukgaan van het scherm in januari 2011

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een in december 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verdoeken van een zonnescherm tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 795,–. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in december 2009.   De consument heeft een bedrag van € 25,– […]

Lees verder

Het was aan de ondernemer om aan te tonen dat door partijen anders is afgesproken dan het resultaat dat de consument mocht verwachten op basis van de wijze van montage van de rolluiken

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een tweetal tussen partijen mondeling op 28 februari 2008 en op 9 juni 2008 tot stand gekomen overeenkomsten. De ondernemer heeft zich daarbij steeds verplicht tot het leveren van rolluiken tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van respectievelijk € 1.830,– en € 1.660,–.   De levering en de overeengekomen werkzaamheden/leveringen […]

Lees verder

Zonnescherm scheef gemonteerd

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 26 maart 2010 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en plaatsen van een zonnescherm tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.154,–. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 20 mei 2010.   Standpunt van de consument   […]

Lees verder