Vakantieverblijf

Consument mocht op basis van haar verzoek om een rolstoeltoegankelijk huisje en het aanbod daarop gedaan door ondernemer verwachten dat dit aanbod aan haar verzoek zou voldoen.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op een van de ondernemer gehuurde vakantiebungalow in de periode van 10 tot 13 april 2015 voor een bedrag van € 673,80 (exclusief toeristenbelasting). De consument heeft op 13 april 2015 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt […]

Lees verder

Gezien de omstandigheden is er geen sprake geweest van vakantiegenot. De commissie oordeelt dan ook tot volledige terugbetaling van de reissom.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft klachten over het vakantieverblijf. Standpunt van de ondernemer Het standpunt van de ondernemer, voor zover het de ontvankelijkheid betreft, luidt in hoofdzaak als volgt. Op grond van artikel 13 lid 3 van de Recron voorwaarden vakantieverblijven dient een geschil uiterlijk binnen twee maanden nadat de consument zijn klacht […]

Lees verder

Vaststelling redelijke verkoopprijs chalet door de commissie. Ondernemer is niet gerechtigd medewerking te weigeren aan verkoop chalet.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de weigering van de ondernemer medewerking te geven aan verkoop van het chalet van de consument met behoud van standplaats voor de koper. Feiten Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende weersproken  -voor zover thans van belang- het volgende vast: a. In oktober 2013 […]

Lees verder

Vakantiehuisje voldoet niet aan verwachtingen en daarover laat consument zich uit op social media. Op grond van contractsvrijheid hoeft ondernemer consument niet meer op zijn parken toe te laten.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op een van de ondernemer gehuurde vakantiebungalow in de periode van 16 augustus 2013 tot en met 30 augustus 2013 voor een bedrag van € 831,81. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De gehuurde bungalow voldeed niet aan hetgeen […]

Lees verder

Geringe aangerichte schade door dochter consument (bodyglitterglue op auto en twee caravans) geen gegronde reden voor intrekken toestemming verkoop kampeermiddel.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft opzegging van de overeenkomst per 1 januari 2007 en het niet verlenen van toestemming voor verkoop van de caravan op de standplaats.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument huurt sinds enige jaren een vaste […]

Lees verder

Prijs en kwaliteit bungalow.

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op een van de ondernemer gehuurde vakantiebungalow in de periode van 6 augustus 2010 tot 13 augustus 2010 voor een bedrag van € 1.309,–.   De consument heeft op 17 augustus 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van […]

Lees verder

Ondernemer niet gerechtigd medewerking te weigeren aan verkoop met behoud van standplaats tegen een koopsom van € 21.500,–, om de reden dat de koopsom te hoog zou zijn.

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de weigering van de ondernemer medewerking te geven aan verkoop van het chalet van de consument met behoud van standplaats voor de koper.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 24 oktober 2002 is […]

Lees verder