Vaststellingsovereenkomst

Ondernemer moet zich houden aan vaststellingsovereenkomst

Waar gaat de uitspraak over? De consument is van mening dat de ondernemer de tussen hen tot stand gekomen schikking niet nakomt. Er werd een gecorrigeerde eindafrekening gestuurd, welke vervolgens door de ondernemer is ingetrokken. De ondernemer is van mening dat de gecorrigeerde eindafrekening door dwaling tot stand is gekomen  en daardoor niet bindend is. […]

Lees verder
  • 16 maart 2023
  • Water