Veiligheid

Geschil over zonnepaneleninstallatie

Waar gaat de uitspraak over? De Geschillencommissie Installerende Bedrijven behandelde een geschil tussen een consument en een ondernemer over een overeenkomst voor de levering en installatie van zonnepanelen en bijbehorende apparatuur. De kern van het geschil was of de ondernemer had geleverd wat was overeengekomen, met name met betrekking tot de SMA Home Manager. De […]

Lees verder

Handelen van ondernemer bij vermoeden van grensoverschrijdend gedrag door medewerker deels niet zoals verwacht mocht worden

Waar gaat de uitspraak over? Ouders melden bij de ondernemer een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag richting hun 3,5 jaar oude dochtertje door een medewerker van het kinderdagverblijf. Er ontstaat daarna een geschil over de handelwijze van de ondernemer. De commissie vindt dat de ondernemer geen fouten heeft gemaakt als het gaat om zijn handelingen in […]

Lees verder

Melding kindermishandeling bij instanties is niet gerechtvaardigd, ondernemer moet schriftelijk rectificeren.

Onderwerp van het geschil Nadat de ouder de opvang van het kind beëindigde, deed de ondernemer anoniem melding van een vermoeden van kindermishandeling. Er was echter geen dossier waaruit een gerechtvaardigd vermoeden bleek. Van een professionele organisatie mag juist wel verwacht worden dat een dergelijke melding, zelfs bij een marginale toetsing, voldoende basis heeft. Ook […]

Lees verder

Baby in gezicht gekrabd, van opzet geen sprake

Onderwerp van het geschil Op de eerste dag op de opvang  is het kindje van de consument gewond geraakt.  Over hoe dit is gebeurd, verschillen consument en ondernemer van mening. Volgens de ouders was er onvoldoende toezicht. De ondernemer zegt dat er wel voldoende toezicht was en dit gebeurde, doordat een ander kindje van 17 […]

Lees verder