Verbruik

Omvang van de levering geschiedt middels een watermeter; aan de juistheid van de metergegevens behoeft in dit geval niet te worden getwijfeld.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarafrekening water 2017. Standpunt van de verbruiker/aangeslotene Het standpunt van de verbruiker/aangeslotene luidt in hoofdzaak als volgt. In 2017 zouden wij acht keer ons normale jaarverbruik verbruikt hebben. Wij hebben daarover ge-klaagd, maar het bedrijf kon er niets aan doen. Ook nu wij in 2018 weer ons […]

Lees verder

Water wel verbruikt, maar door verwarring die door ondernemer is veroorzaakt, zal de nota worden gematigd.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de factuur d.d. 14 september 2017, waarbij over de periode van 1 september 2016 tot en met 29 augustus 2017 een waterverbruik van 19.093 m3 in rekening wordt gebracht met een te betalen bedrag van € 20.380,10. Standpunt van de aangeslotene/verbruiker Het standpunt van de aangeslotene/verbruiker luidt in […]

Lees verder

Aangeslotene in beginsel gehouden het geregistreerde verbruik te betalen. Echter vanwege de lange duur van klachtafhandeling ziet de commissie aanleiding het bedrag te matigen met 25%.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het op de jaarnota van 2014 in rekening gebrachte verbruik van water. De aangeslotene/verbruiker heeft op 1 mei 2014 de klacht voorgelegd aan het bedrijf. De aangeslotene/verbruiker heeft een bedrag van € 1.883,16 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. Standpunt van de aangeslotene/verbruiker Het standpunt van de […]

Lees verder