Vergoeding

Recht op vergoeding vervolgbehandelingen na pigmentatie door peeling behandeling

Waar gaat de uitspraak over? Consument heeft een peeling behandeling ondergaan bij ondernemer. Consument had na haar behandeling schaafwonden op haar gezicht gekregen en stelt dat er na anderhalf jaar nog vlekken op de plekken van de schaafwonden zitten. Consument schat de kosten van verdere behandelingen op ongeveer € 1250,–. Ondernemer stelt dat de betreffende […]

Lees verder

Geen rechten ontlenen aan het niet kunnen inzetten opgespaarde dagen. Betreft een service, verzoek om compensatie consument afgewezen.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het niet kunnen inzetten van opgespaarde dagen wegens personeelstekort. De consument is het niet eens met het feit dat hij niet gebruikte dagen die hij heeft opgespaard kwijt is, omdat de ondernemer niet genoeg personeel heeft om die uren op andere dagen in te zetten, wat wel […]

Lees verder

Consument klaagt over communicatie bij vroegtijdige terugkeer en wil vergoeding voor niet-genoten vakantiedagen

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over de communicatie bij de vroegtijdige terugkeer vanuit Curaçao als gevolg van de COVID-19 pandemie. Er werd door de accommodatieverschaffer een briefje onder haar deur geschoven dat de vlucht was omgeboekt naar de volgende dag. De consument vond de eerdere terugkeer onnodig en verlangt een compensatie voor […]

Lees verder
  • 22 januari 2021
  • Reizen

Reisagent niet aansprakelijk voor juiste uitvoering van de via hem gereserveerde dienst

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt dat de ondernemer haar heeft laten betalen voor businessclass terwijl er geen businessclass gedeelte in het vliegtuig was. De ondernemer geeft aan dat de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk is. De commissie stelt dat op de overeenkomst de ANVR-boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten van toepassing zijn. Daarin staat in artikel 1 […]

Lees verder

Ter voorkoming van ieder misverstand moet advocaat afspraken over al dan niet aanvragen van toevoeging schrifeljk vastleggen.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage   De bevoegdheid van de arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in de blijkens de – door de advocaat en de cliënt op respectievelijk 29 september 2009 en 1 oktober 2009 getekende – overeenkomst van opdracht op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden, waarbij partijen zich voor de beslechting […]

Lees verder