Vergoeding

Reisagent niet aansprakelijk voor juiste uitvoering van de via hem gereserveerde dienst

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt dat de ondernemer haar heeft laten betalen voor businessclass terwijl er geen businessclass gedeelte in het vliegtuig was. De ondernemer geeft aan dat de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk is. De commissie stelt dat op de overeenkomst de ANVR-boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten van toepassing zijn. Daarin staat in artikel 1 […]

Lees verder

Ter voorkoming van ieder misverstand moet advocaat afspraken over al dan niet aanvragen van toevoeging schrifeljk vastleggen.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage   De bevoegdheid van de arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in de blijkens de – door de advocaat en de cliënt op respectievelijk 29 september 2009 en 1 oktober 2009 getekende – overeenkomst van opdracht op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden, waarbij partijen zich voor de beslechting […]

Lees verder

Consequentie van het niet vermelden van de geldigheidsduur op een kampeerbon is dat de geldigheidsduur onbeperkt is. Wel is het gebruikelijk dat de bon in één keer wordt gebruikt.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de besteding van een kampeerbon.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument kampeert al jaren in [plaatsnaam]. In 2004 leed hij een behoorlijke schade als gevolg van een muizenplaag. De toenmalige ondernemer gaf de consument ter […]

Lees verder