Vergoedingen

De regels op het gebied van het verstrekken van hulpmiddelen bieden ruimte om eigen beleid te voeren. Omdat de zorgaanbieder een specialistisch instituut voor visueel gehandicapte Wlz-cliënten is, moet de zorgaanbieder de bril vergoeden.

In het geschil tussen [Klager], in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van zijn dochter [cliënte], wonende te [plaats], en Stichting Kentalis Zorg, gevestigd te Sint-Michielsgestel, (hierna te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie […]

Lees verder