Verhuizing

Consument vindt dienstverlening niet conform de Algemene Voorwaarden

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de handelwijze van de ondernemer tijdens de verhuizing van de consument. De consument beweert dat de ondernemer niet heeft voldaan aan de Algemene Voorwaarden en de gemaakte afspraken. Bovendien stelt de consument dat de nagestuurde inventarislijst incompleet was en belangrijke waardes ontbraken. Daarnaast voelde de consument zich […]

Lees verder

De kosten voor het inzetten van een verreiker niet voor rekening van consument, nu de consument de ondernemer hierover had geinformeerd en de ondernemer heeft nagelaten de situatie vooraf te bekijken

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een tussen de consument en de ondernemer gesloten verhuis/bewaarnemingovereenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het uitvoeren van een verhuizing van een inboedel van Maastricht naar de opslag en van de opslag naar Meerssen tegen een daarvoor door de consument te betalen prijs, welke voorafgaand […]

Lees verder

Inpakken spullen: de ondernemer had moeten vastleggen hoeveel uren de consument en hoeveel uren de ondernemer zou inpakken.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 18 maart 2013 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van een verhuizing met de door de consument te betalen ten deze relevante prijs van € 420,– betreffende het inpakken van goederen door de verhuizer. Het uitvoeren van de verhuizing vondplaats […]

Lees verder

Klacht over de trage afhandeling van de verhuizing; correspondentie tussen partijen niet adequaat verlopen, aan beiden partijen te wijten. Ondernemer had sneller moeten reageren; geen vergoeding.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de eindafrekening in verband met de verhuizing van de consument van [straatnaam en huisnummer] te [woonplaats].   De consument heeft de klacht op 20 januari 2013 voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In januari 2013 is […]

Lees verder

Schade aan servies en porseleinen beeldjes wordt gedeeld: consument heeft zelf ingepakt, maar ondernemer heeft onjuiste indruk gewekt dat er goed was ingepakt

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 29 april 2009 schriftelijk tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van een verhuizing van een inboedel tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 675,–. Het uitvoeren van de verhuizing vond plaats […]

Lees verder

Na uitval tweede verhuislift heeft ondernemer niet adequaat gehandeld

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 29 augustus 2006 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst.   De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van een verhuizing van een inboedel tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.806,–. Het uitvoeren van de verhuizing van de goederen vond plaats op 26 september 2006. […]

Lees verder

Annulering door ondernemer niet terecht, omdat consument wijziging wenste. Consument had vergoeding moeten aanbieden

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 14 februari 2008 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst.   De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van een verhuizing tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.405,–.   De verhuizing heeft niet plaats gevonden.   De consument heeft een bedrag van € 1.405,– […]

Lees verder

Risico ontbreken paklijst voor ondernemer

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een in mei 2006 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van een verhuizing van [de woonplaats] naar [het buitenland], tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.200,–. De verhuizing heeft plaatsgevonden op 22 juni 2006.   De […]

Lees verder

Huur legkast eerder beëindigd

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een in juni 2005 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verhuren van een kast. Deze is afgeleverd op 4 augustus 2005. De consument heeft een bedrag van € 147,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt […]

Lees verder

Consument heeft tijdig over vermissing geklaagd. Verhuizer heeft in dit geval de bewakingszorg over de goederen van de consument overgenomen

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 20 juni 2006 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van een verhuizing tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 3.410,–. Het uitvoeren van de verhuizing vond plaats op 27 en 28 augustus 2006 (de consument heeft abusievelijk in […]

Lees verder