Verhuizing

Door de verhuizers gevolgde route; verhuizing heeft langer geduurd dan nodig was

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 3 september 2011 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van een verhuizing van een inboedel tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 880,–. Het uitvoeren van de verhuizing van de goederen vond plaats op 7 september 2011.   […]

Lees verder

Verkeerd plannen en uitvoeren van de verhuizing; de schade die wordt gesteld is niet weersproken

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 7 oktober 2010 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van een verhuizing van een inboedel tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 435,–. Het uitvoeren van de verhuizing van de goederen vond plaats op 22 oktober 2011.   […]

Lees verder

Beschadiging bank tijdens verhuizing; vergoeding door ondernemer

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 25 november 2009 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van een verhuizing van een inboedel tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.627,50. Het uitvoeren van de verhuizing vond plaats op 17 en 18 december 2009.   Standpunt […]

Lees verder

Vinyl in stukken gesneden; consument opleveringslijst voor akkoord getekend

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 8 juni 2011 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van een verhuizing van een inboedel tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 700,–.   Het uitvoeren van de verhuizing vond plaats op 24 juni 2011. Op genoemde datum […]

Lees verder

Afwijzing verzoek tot correctie na verhuizing; werkelijke meterstanden inmiddels bekend; correctienota – 1

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de eindafrekeningnota gas.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Half december 2010: telefonisch contact opgenomen met de ondernemer in verband met beëindiging van het contract in verband met samenwonen partner op een ander adres. […]

Lees verder

Uitgangspunt is dat met de meetinrichting verkregen verbruiksgegevens voor partijen bindend zijn, tenzij blijkt dat de meter niet correct heeft gefunctioneerd; het niet functioneren staat niet vast.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de jaarnota van de ondernemer 1. ter zake de levering van energie (meer in het bijzonder elektriciteit) van 21 september 2010 ten bedrage van (na aftrek van de betaalde voorschotten) € 615,03.   De consument heeft op 21 september 2010 de klacht (voor de eerste keer) schriftelijk […]

Lees verder

Consument is verantwoordelijk voor tijdige afmelding

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de levering van gas.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik werd klant op 15 juli 2009 tot en met 31 maart 2010 bij de ondernemer. Rond april 2010 kreeg ik een eindafrekening, omdat […]

Lees verder

Verhuizing; ondernemer onjuiste meterstand; herberekening

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft het de eindafrekening voor gas en elektriciteit.   De consument heeft op 27 september 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 18 september 2009 ontving ik drie eindafrekeningen. Het […]

Lees verder