Verhuizing

Verhuizing; ondernemer onjuiste meterstand; herberekening

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft het de eindafrekening voor gas en elektriciteit.   De consument heeft op 27 september 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 18 september 2009 ontving ik drie eindafrekeningen. Het […]

Lees verder

Consument verantwoordelijk voor aanmelding

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft een afrekening voor energieverbruik. Een bedrag van € 561,– is door de consument onbetaald gelaten en in depot gestort bij de commissie.   De consument heeft de klacht op 20 juni 2011 aan de ondernemer voorgelegd.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt […]

Lees verder

Verjaarde vordering ondanks geen verhuisbericht consument

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de eindafrekening van 16 juni 2005.   De consument heeft op 11 februari 2009 de klacht telefonisch voorgelegd aan de deurwaarder, gemachtigde van de ondernemer.   De consument heeft een bedrag van € 2.185,89 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het […]

Lees verder

De verhuiskosten moet gebaseerd zijn op een tarievenregeling die overeenkomstig de algemene voorwaarden van de ondernemer is gepubliceerd. Publicatie staat niet vast; geen rechtsgeldige werking .

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het in rekening brengen van verhuiskosten door de ondernemer aan de consument.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak.   De consument maakt bezwaar tegen het feit dat aan hem een bedrag van ƒ 77,35 aan in rekening is gebracht ter […]

Lees verder

Voormalig studentenhuis; consument nog steeds contractspartij; ondernemer heeft nagelaten eerder concreet tot actie over te gaan; hoofdvordering door beiden gedragen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarafrekening over het jaar 2006/2007 terzake de levering van elektriciteit en gas (over de periode vanaf 16 april 2006 tot 7 mei 2007) ten bedrage van in totaal € 4.588,26. De consument heeft een bedrag van € 4.588,26 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. De consument […]

Lees verder

Administratieve kosten in verband met verhuizing

Onderwerp van het geschil De consument verzet zich tegen het – door de ondernemer – in rekening brengen van verhuiskosten.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak.   De consument stelt, dat hij is verhuisd en door de ondernemer een bedrag van ƒ 95,– in rekening wordt gebracht ter zake […]

Lees verder

Extra administratieve lasten als gevolg van een verhuizing mogen aan de consument in rekening worden gebracht; marginale toetsing van gehanteerd tarief.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de in rekening gebrachte verhuiskostenaansluiting.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Wegens aansluitkosten bij een verhuizing is de consument € 35,10 in rekening gebracht. De consument wenst een specificatie. Volgens hem zijn de administratiekosten veel lager dan […]

Lees verder