Verhuizing

Twijfel verhuisdatum; ondernemer contact opnemen met consument

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de administratieve verwerking door de ondernemer van het verhuisbericht van de consument van 9 augustus 2008.   De consument heeft op 14 september 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De […]

Lees verder

Afwijzing verzoek tot correctie na verhuizing; werkelijke meterstanden inmiddels bekend; correctienota – 1

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de eindafrekeningnota gas.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Half december 2010: telefonisch contact opgenomen met de ondernemer in verband met beëindiging van het contract in verband met samenwonen partner op een ander adres. […]

Lees verder

Uitgangspunt is dat met de meetinrichting verkregen verbruiksgegevens voor partijen bindend zijn, tenzij blijkt dat de meter niet correct heeft gefunctioneerd; het niet functioneren staat niet vast.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de jaarnota van de ondernemer 1. ter zake de levering van energie (meer in het bijzonder elektriciteit) van 21 september 2010 ten bedrage van (na aftrek van de betaalde voorschotten) € 615,03.   De consument heeft op 21 september 2010 de klacht (voor de eerste keer) schriftelijk […]

Lees verder

Consument is verantwoordelijk voor tijdige afmelding

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de levering van gas.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik werd klant op 15 juli 2009 tot en met 31 maart 2010 bij de ondernemer. Rond april 2010 kreeg ik een eindafrekening, omdat […]

Lees verder

Voormalig studentenhuis; consument nog steeds contractspartij; ondernemer heeft nagelaten eerder concreet tot actie over te gaan; hoofdvordering door beiden gedragen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarafrekening over het jaar 2006/2007 terzake de levering van elektriciteit en gas (over de periode vanaf 16 april 2006 tot 7 mei 2007) ten bedrage van in totaal € 4.588,26. De consument heeft een bedrag van € 4.588,26 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. De consument […]

Lees verder

Administratieve kosten in verband met verhuizing

Onderwerp van het geschil De consument verzet zich tegen het – door de ondernemer – in rekening brengen van verhuiskosten.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak.   De consument stelt, dat hij is verhuisd en door de ondernemer een bedrag van ƒ 95,– in rekening wordt gebracht ter zake […]

Lees verder

Extra administratieve lasten als gevolg van een verhuizing mogen aan de consument in rekening worden gebracht; marginale toetsing van gehanteerd tarief.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de in rekening gebrachte verhuiskostenaansluiting.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Wegens aansluitkosten bij een verhuizing is de consument € 35,10 in rekening gebracht. De consument wenst een specificatie. Volgens hem zijn de administratiekosten veel lager dan […]

Lees verder

De verhuiskosten moet gebaseerd zijn op een tarievenregeling die overeenkomstig de algemene voorwaarden van de ondernemer is gepubliceerd. Publicatie staat niet vast; geen rechtsgeldige werking .

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het in rekening brengen van verhuiskosten door de ondernemer aan de consument.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak.   De consument maakt bezwaar tegen het feit dat aan hem een bedrag van ƒ 77,35 aan in rekening is gebracht ter […]

Lees verder