Verkorte procedure

Stopzetten opvang van goed te verzorgen kind met chronische aandoening is onredelijk

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft de opvangovereenkomst met de consument opgezegd, omdat de pedagogisch medewerkers niet meer de verantwoordelijkheid voor de diabeteszorg van de zoon van de consument op zich willen nemen. De commissie acht deze opzegging niet redelijk omdat de ondernemer niet voldoende gemotiveerd heeft waarom sprake zou zijn van een […]

Lees verder

Geen zwaarwegende reden voor eenzijdige opzegging overeenkomsten door ondernemer; vanwege vertrouwensbreuk geen voortzetting overeenkomsten.

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft de opvangovereenkomsten opgezegd omdat de consument gedurende meerdere jaren zeer veel klaagt en daarbij erg beledigend en intimiderend is tegenover de medewerkers van de ondernemer. Volgens de ondernemer is hier sprake van een zwaarwegende reden. De zwaarwegende reden is dat een ouder een risico of bedreiging vormt […]

Lees verder

Opzegging ondernemer voldoet niet aan eisen

Onderwerp van het geschil De ouder krijgt telefonisch bericht dat haar zoon niet meer naar opvang mag, vanwege de veiligheid van de andere kinderen. De ouder wist niet van de recente zorgen van de ondernemer over het gedrag. De ondernemer bevestigt de opzegging per brief, maar zonder redenen. Terwijl dit volgens de Algemene Voorwaarden van […]

Lees verder

Ondernemer hoeft opvang niet voort te zetten vanwege problematiek kind

Onderwerp van het geschil De ondernemer schoot tekort in de communicatie over het stopzetten van de opvangovereenkomst. De redenen voor de opzegging waren niet voldoende duidelijk en de consument is onvoldoende bij de aanpak van haar zoontje betrokken. Ondanks dat de commissie de consument hierover grotendeels gelijk geeft, hoeft de ondernemer het kind niet weer […]

Lees verder