Verkorte procedure

Opzegging ondernemer voldoet niet aan eisen

Onderwerp van het geschil De ouder krijgt telefonisch bericht dat haar zoon niet meer naar opvang mag, vanwege de veiligheid van de andere kinderen. De ouder wist niet van de recente zorgen van de ondernemer over het gedrag. De ondernemer bevestigt de opzegging per brief, maar zonder redenen. Terwijl dit volgens de Algemene Voorwaarden van […]

Lees verder

Ondernemer hoeft opvang niet voort te zetten vanwege problematiek kind

Onderwerp van het geschil De ondernemer schoot tekort in de communicatie over het stopzetten van de opvangovereenkomst. De redenen voor de opzegging waren niet voldoende duidelijk en de consument is onvoldoende bij de aanpak van haar zoontje betrokken. Ondanks dat de commissie de consument hierover grotendeels gelijk geeft, hoeft de ondernemer het kind niet weer […]

Lees verder

Opzeggen overeenkomst vanwege niet kunnen bieden juiste zorg mag

Onderwerp van het geschil De ondernemer kan niet de juiste buitenschoolse opvang bieden voor een kind met bijzonder gedrag en mag daarom terecht de opvang beëindigen. Het geschil betreft de opzegging door de ondernemer van de met de consument gesloten overeenkomst tot buitenschoolse opvang van haar kind.   Standpunt van de consument   Het standpunt […]

Lees verder