Verkorte procedures

Weigering betalingsregeling door ondernemer onvoldoende gemotiveerd; geen wezenlijk belang; ondernemer dient alsnog een betalingsregeling aan consument toe te staan.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft een door de consument aangevraagde, doch door de ondernemer geweigerde betalingsregeling voor een vordering wegens geleverde energie ten bedrage van € 1.199,37.   De consument heeft op 18 oktober 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument […]

Lees verder

Gelet op betalingsachterstand van consument is het gerechtvaardigd dat ondernemer tot afsluiting is overgegaan; ondernemer is de consument voldoende tegemoet gekomen.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de levering van gas en elektriciteit.   De consument heeft een bedrag van € 272,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft in mijn ogen onterecht de […]

Lees verder

Beleid betalingsregeling onvoldoende gecommuniceerd

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een door de consument gewenste afbetalingsregeling voor de jaarnota van de ondernemer van 20 april 2009 (betreffende de periode 13 maart 2008 tot 16 maart 2009 voor de levering van gas en elektriciteit) ten bedrage van in totaal € 921,91.   De consument heeft op 13 […]

Lees verder

Betalingsregeling en fraude

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een verkorte procedure en betreft de weigering van de ondernemer om een afbetalingsregeling te treffen.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Sedert de invoering van de euro is de consument in financiële problemen geraakt en heeft noodgedwongen […]

Lees verder

Eigen verantwoordelijkheid consument nakomen betalingsregeling

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het verzoek een betalingsregeling vast te stellen.   Standpunt van de consument   De consument heeft haar standpunt schriftelijk uiteen gezet. Daarnaast heeft haar schoonzoon ter zitting het standpunt van de consument nader toegelicht. De commissie geeft het standpunt van de consument weer in de vorm zoals deze […]

Lees verder