Verstek

Geen wettelijke rente, matigen buitengerechtelijke kosten.

Bevoegdheid arbiter en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiter berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in de door beide partijen ondertekende doorlopende opdrachtbevestiging, waarbij partijen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, onderwerpen aan arbitrage door de […]

Lees verder

Geen proceskosten veroordeling vanwege ontbreken onderbouwing.

Bevoegdheid arbiter en plaats van arbitrage Eiseres stelt bij brief van 18 mei 2011 aan de Geschillencommissie Advocatuur (hierna te noemen: de commissie) dat zij een declaratiegeschil aan de commissie wenst voor te leggen en dat de bevoegdheid van de commissie volgt uit de met de cliënte overeengekomen algemene voorwaarden die als bijlage zijn verzonden bij de […]

Lees verder

Geen kosten veroordeling ten uitvoerlegging vonnis, kosten niet gespecificeerd.

Bevoegdheid arbiter en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiter berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in de opdrachtbevestiging van 11 maart 2011, waarbij partijen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, onderwerpen aan arbitrage door de Geschillencommissie Advocatuur (hierna […]

Lees verder

Geen kosten veroordeling ten uitvoerlegging, wel gespecificeerd.

Bevoegdheid arbiter en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiter berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in de door cliënt ondertekende opdrachtbevestiging van 10 oktober 2011, waarbij partijen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, onderwerpen aan arbitrage door de […]

Lees verder

Geen kosten veroordeling op grond van op grond van onrechtmatige daad, stalking en discriminatie.

Bevoegdheid arbiter en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiter berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in de door beide partijen ondertekende algemene voorwaarden, waarbij partijen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, onderwerpen aan arbitrage door de […]

Lees verder