Vertraging

Afhandelduur van compensatieverzoek te lang

Waar gaat de uitspraak over? De consument ondervond vertraging tijdens zijn reis naar Oostenrijk. De consument klaagt erover dat de behandeling van het compensatieverzoek te lang duurt. De verzoeken tot compensatie zijn correct afgehandeld op het moment van beslissen. De klacht is gegrond, omdat de consument pas na de eerste indiening van de klacht is […]

Lees verder

ondernemer is niet aansprakelijk voor vertragingsschade Er zijn geen toezeggingen gedaan om taxikosten te vergoeden. Klacht ongegrond

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een vergoeding van vertragingsschade. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Op 21 augustus 2018 kwamen wij op Schiphol aan en hoorden dat er problemen waren. Er waren geen treinen, vertrektijden of vervangend vervoer. Later op de avond was dit nog […]

Lees verder

NS is niet aansprakelijk voor vertragingsschade. Incident was van korte duur. Consument heeft zelf gekozen om een taxi te nemen. Consument had meer tijd moeten nemen. Klacht ongegrond.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft vergoeding van vertragingsschade. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Ik was op weg naar een tentamen. De trein reed goed op tijd, maar in Tilburg strandde de trein; er was een storing tussen Tilburg en Breda. Er werd geen vervangend […]

Lees verder

Geen vergoeding bij vertragingsschade; geen sprake van opzet of bewuste roekeloosheid. Ook is er geen toezegging gedaan de schade te vergoeden.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft vergoeding van vertragingsschade. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument wenste met haar echtgenoot op dinsdagmiddag 21 augustus 2018 om 17.33 uur te reizen vanaf station Den Haag naar Groningen. Zij kwam terecht in een storing in het treinverkeer […]

Lees verder

Uit veiligheidsoverwegingen mocht de consument de trein niet verlaten na een ongeluk met een vrachtwagen. Geen aansprakelijkheid voor gemiste vlucht.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het missen van een vliegtuig door treinvertraging. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Er was op 13 november 2014 eerst ongeveer 15 minuten vertraging met de trein op Utrecht Centraal Station. Daarna was er een botsing tussen de trein waarin […]

Lees verder

Ondernemer kon door overmacht de reizigers niet tijdig op de bestemming krijgen, maar heeft daarover wel voldoende gecommuniceerd, zodat reizigers tijdig zelf maatregelen konden treffen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het wegens winterse omstandigheden(ijzel op de bovenleiding) stranden te Nieuw Vennep van de NS-trein waarmee de consument en zijn zoon op 24 januari 2015 van Den Haag naar Schiphol reisden. Behalve vergoeding van de kosten van de alsnog genomen taxi, vraagt de consument tevens vergoeding van de vliegtickets […]

Lees verder

Vertraging door gevolgen van storm; overmacht.

Nader standpunt van de ondernemer Ingevolge voormeld tussenadvies is de ondernemer in de gelegenheid gesteld nadere gegevens van de betreffende lijnen in te brengen. De ondernemer heeft daartoe zakelijk weergegeven als volgt betoogt. Uit logboekmeldingen van ‘naam vervoerbedrijf’ -Railverkeersleiding blijkt dat onder meer op diverse plaatsen nog bomen geruimd moesten worden die op het spoor […]

Lees verder

Vertragingsschade; gedrag van de ondernemer kan een beroep op uitsluiting van de aansprakelijkheid niet langer rechtvaardigen; vergoeding.

Onderwerp van het geschil Dit betreft een groot aantal klachten met betrekking tot het uitvallen van treinen van ondernemer, het niet voorzien in alternatief vervoer, het negeren van waarschuwingen over ondeugdelijkheid van het materieel door de leiding, het in het ene geval wel en in het andere geval niet vergoeden van eventuele schade en inconsequente […]

Lees verder