Vertraging

Wegens vertraging en drukte geen zitplaats in eerste klas; door ondernemer worden aan reizigers geen zitplaatsen gegarandeerd

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft zeer gebrekkige vervoersprestaties en faciliteiten in het jaar 2010 op de verbinding tussen Schiphol en Amsterdam.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Hij heeft een jaartrajectabonnement Schiphol-Amsterdam CS, waarop hij dagelijks op werkdagen en soms in het weekend […]

Lees verder

Vertraging vanwege de stilstand van de trein als gevolg van wisselbevriezing; beide partijen verwijtbaar

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de treinreis van Amsterdam-Lelylaan naar Brussel op 20 december 2009 met vertrektijd 8.51 uur.   De consument heeft op 30 december 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij, mijn partner en ik, zijn op 20 december 2009 […]

Lees verder

Als ondernemer stelt punctueel vervoer naar Schiphol aan te kunnen bieden, dient hij rekening te houden met vertraging op maandagmorgen alsmede het ophalen op twee adressen.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de vraag of de ondernemer aansprakelijk is voor het te laat aanrijden en het missen van de vlucht.   De consument heeft in november 2004 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. […]

Lees verder

De kans op vertraging is bij particulier taxivervoer even groot als bij gesubsidieerd taxivervoer. Niet gegarandeerd kan worden dat de taxi op tijd is, omdat vertragingen altijd mogelijk zijn.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een tussen consument en ondernemer op 14 juni 2006 gesloten vervoersovereenkomst, inhoudend het (particulier) vervoer van de vader van consument per rolstoeltaxi van Casa Bonita te Apeldoorn naar verpleeghuis Heemhof te Apeldoorn voor de ritprijs van € 28,76.   De consument heeft een bedrag van […]

Lees verder