Vervoerbewijs

Consument dacht ten onrechte dat haar abonnement op haar ov chipkaart was geladen door foutieve informatie van de chauffeur. Klacht gegrond

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het niet gebruik kunnen maken van de zogenaamde [naam voordeelkaart]. Het standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt, kort samengevat, als volgt. De consument heeft al geruime tijd een zogenaamde [naam voordeelkaart], een abonnementsvorm die op de ov-chipkaart kan worden geladen. In september 2017 heeft […]

Lees verder

Blokkering van studentenreisproduct; consument is van beëindiging uitgegaan terwijl sprake was van blokkade; technisch niet mogelijk om einddatum te vervroegen, gevolgen zijn te wijten aan consument.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de blokkering van een studentenreisproduct. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Het stopzetten van het studentenreisproduct is administratief niet verwerkt en ook niet geregistreerd. De ondernemer weigert om ongegronde redenen de stopdatum aan te passen. Van het mislukken van het […]

Lees verder

Vlucht gemist door treinvertraging; de vertraging is niet veroorzaakt was door opzet of bewuste roekeloosheid van de ondernemer; klacht ongegrond.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft schade ten bedrage van € 1.606,61 als gevolg van een door treinvertraging gemiste vlucht naar Reykjavik (tickets voor een vlucht op de volgende dag en hotelkosten in Nederland en IJsland). Standpunt van de consument Het standpunt van de consument, kennelijk verwoord namens zijn echtgenote mevrouw [naam van de […]

Lees verder

Consument heeft risico genomen door niet bij DUO te verifiëren of stopzetting van het studenten reisproduct daadwerkelijk was geslaagd

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het bezwaar van de consument tegen drie boetes à raison van € 97 per 14 dagen wegens een te laat gerealiseerde stopzetting van het studentenreisprodukt. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Nadat de consument in december 2014 haar opleiding Kunstzinnige […]

Lees verder

Ongedateerde vervoerbewijzen verliezen hun geldigheid één jaar na een doorgevoerde tariefswijziging. De consument had zich ervan bewust moeten zijn dat de geldigheid niet onbeperkt voortduurt.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vraag of terugbetaling/omwisseling van ongebruikte vervoersbewijzen moet worden toegestaan. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Het standpunt van [naam ondernemer] om de gevraagde omwisseling niet toe te staan, is onredelijk. Ter zitting heeft de consument verder nog – in […]

Lees verder

Consument vanwege knieklachten plaatsgenomen in 1e klas zonder vervoersbewijs daartoe; consument geen mogelijkheid om toestemming te vragen aan controleur; klacht gegrond.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de treinreis van Nijmegen naar Boxmeer op 20 september 2013. De consument heeft op 25 september 2013 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Toen de trein uit Nijmegen vertrok was er nauwelijks staanplaats in […]

Lees verder