voorwaarden

Geen rechten ontlenen aan het niet kunnen inzetten opgespaarde dagen. Betreft een service, verzoek om compensatie consument afgewezen.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het niet kunnen inzetten van opgespaarde dagen wegens personeelstekort. De consument is het niet eens met het feit dat hij niet gebruikte dagen die hij heeft opgespaard kwijt is, omdat de ondernemer niet genoeg personeel heeft om die uren op andere dagen in te zetten, wat wel […]

Lees verder

Klachtenfunctionaris had op eigen initiatief klager moeten wijzen op mogelijkheid om klacht in te dienen bij klachtenonderzoekscommissie

Waar gaat de uitspraak over Volgens het ziekenhuis kan de klacht niet door de commissie behandeld worden omdat klager alleen vragen heeft gesteld aan de behandelaar van haar (overleden) vader. Daarna heeft zij vragen gesteld aan de klachtenfunctionarissen van het ziekenhuis, maar ook daarmee heeft klager niet de vereiste intern klachtenregeling van het ziekenhuis doorlopen. […]

Lees verder